ศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาธุรกิจ


ศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาธุรกิจ คือผู้ให้บริการประเมินสภาพและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ที่นักธุรกิจทุกคนควรรู้จัก

การเริ่มต้นทำธุรกิจสักอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ใช้ในแง่ของการวางแผนที่จัดการบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่การทำเอกสารต่างๆ หรือการจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ ก็มีความยุ่งยากซับซ้อนเช่นกัน

Business Advisory Service: BAS เป็นบริการจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่จะช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจของคุณได้อย่างมั่นใจ และดำเนินการต่อไปอย่างมั่นคง ช่วยให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ พร้อมเริ่มต้นธุรกิจอย่างมืออาชีพ

เป็นส่วนให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ สำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ช่วยให้ผู้ประกอบการรู้จักตัวตนของตัวเองและธุรกิจของตนมากขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับการประกอบธุรกิจ โดยมีทั้ง

  • บริการ Prompt Business Check การประเมินสถานะทางธุรกิจ เพื่อวัดผลการทำงานขององค์กร

  • บริการ Prompt Entrepreneur Check เครื่องมือการประเมินผู้ประกอบธุรกิจ

  • การจดทะเบียพาณิชย์สำหรับธุรกิจทั่วไป

  • การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ e-Commerce

  • สิ่งที่ต้องทำ เมื่ออยากจะเริ่มต้นธุรกิจ

  • แหล่งหาเงินทุน

[rabbitads slug=glossary-business]

การจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีมาตราฐานในการบริหารงานในระดับที่ดีเป็นพื้นฐาน ซึ่งศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาธุรกิจมีการให้ความรู้ ที่จะสามารถช่วยยกระดับธุรกิจให้มีมาตราฐานในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น การทำบัญชีจะช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร และ เกณฑ์มาตรฐานในการประกอบธุรกิจคืออะไร

นอกจากนี้ ยังมี DBD e-filing ระบบให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เทคโนโลยี XBRL ที่จะช่วยคำนวณงบประมาณของธุรกิจและนำส่งให้คุณได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

ในการทำธุรกิจใดๆ ก็ตาม เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักทิศทางของธุรกิจว่า เทรนด์ตอนนี้เป็นอย่างไร และจำทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราเติบโตและสามมารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้

แอพพลิเคชั่น DBD e-Service เป็นแอพลิเคชั่นที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลุรกิจ และตรวจสอบข้อมุลของ ร้านค้าออนไลน์ ที่จดทะเบียนพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังสามรถอ่านข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจได้อีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ ทาง App Store และ Google play

  • E-Learning แหล่งความรู้เพื่อ SME ที่เปิดหลักสูตรการเรียนธุรกิจออนไลน์ฟรีให้กับผู้ประกอบการ โดยมีหัวข้อน่าสนใจมากมาย เช่น การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไซส์ การประกอบธุรกิจยุคการค้าเสรี พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น บัญชีและธรรมภิบาลธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าไปดูคลาสออนไลน์ได้ที่ www.dbdacademy.com

  • Moc Biz Club เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหาและพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องและตรงศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ www.bizclubdbd.com

  • คอร์สหลักสูตรการเรียน เพื่อการทำธุรกิจให้มั่นคงและแข็งแกร่ง โดยเปิดหลักสูตรให้ผู้ที่สนใจเข้าอบรม

  • หนังสือคู่มือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ซึ่งหากท่ายังมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูบเพิ่มเติมสามารถ โทรเข้าไปที่สายด่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ที่ 1570 หรือ www.dbd.go.th