ศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาธุรกิจ


ศูนย์แนะนำและให้คำปรึกษาธุรกิจ คือผู้ให้บริการประเมินสภาพและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ที่นักธุรกิจทุกคนควรรู้จัก