การจ่ายเงินทุนจดทะเบียนคืน เมื่อปิดบริษัท


การยกเลิิกบริษัท มีขั้นตอนมากพอสมควร ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องรู้เอาไว้