การประกันภัยอาชญากรรมเชิงพาณิชย์


อาชญากรรม เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับธุรกิจทุกรูปแบบ จึงควรทำความเข้าใจและเตรียมการรับมือให้พร้อม

ธุรกิจทุกประเภทล้วนมีความเสี่ยงด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของอาคารและทรัยพย์สินของบริษัท เช่น ไฟไหม้ แก๊สระเบิด หรือ ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทีอาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน เป็นต้น ซึงความเสี่ยงเหล่านี้จะมี ประกันภัยสำหรับธุรกิจรูปแบบต่างๆ ให้การคุ้มครองอยู่ ซึ่งอีกหนึ่งความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจ คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอาญากรรมเชิงพาณิชย์

อาชญากรรมเชิงพาณิชย์ คือ อาชญากรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ในที่ทำงาน โดยผู้กระทำผิดอาจจะเป็นบุคคลภายนอก หรือ พนักงานภายใน ก็ได้ ซึ่งความผิดที่ได้เกิดขึ้นนั้น จะส่งผลเสียต่อองค์กรหรือธุรกิจนั้นๆ ด้วย

อาชญากรรมเชิงพาณิชย์ที่อาจจะเกิดขึ้น ก็เช่น การฉ้อโกงของพนักงาน การขโมยทรัพสย์สินของบริษัท ปลอมแปลงเอกสาร ทุจริต รวมไปถึง Cyber-Crime หรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งหากเกิดเหตุร้ายกับธุรกิจของคุณ ถึงแม้จะสามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับการชดเชยทั้งหมด หรือบางทีอาจจะส่งผลร้ายกว่านั้น จนทำให้บริษัทต้องปิดทำการหรือปิดตัวลงไปในที่สุด

ไม่ว่าจะเป็น ออฟฟิศ โรงงาน สถานที่ประกอบการ บริษัท หรือ องค์กรไหนๆก็ตาม ก็มักจะเป็นสถานที่ที่รวบรวมคนหลากหลายรูปแบบไว้ด้วยกัน แต่ละคนต่างที่มา ต่างความคิด แต่ก็มาทำงานเพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อตัวของตัวเองทั้งนั้น ถึงแม้คุณจะคิดว่าคนในบริษัทหรือองค์กรของคุณผ่านการตรวจสอบประวัติมาแล้ว สามารถไว้ใจได้ในระดับหนึ่ง แต่คุณก็คงไม่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าจะไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น

[rabbitads slug=glossary-business]

การประกันภัยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นประกันภัยภาคธุรกิจ ที่จะช่วยคุ้มครองและจัดการกับความสูญเสียให้กับธุรกิจของคุณเมื่อเกิดผลกระทบจากการทำอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ขึ้น โดยความคุ้มครองของประกันภัยอาชญากรรมเชิงพาณิชย์นั้น ครอบคลุมหลายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกัยธุรกิจของคุณ ตั้งแต่ การฉ้อโกง ทำลายหรือโจรกรรมทรัพย์สิน ปลอมแปลงเอกสาร ไปจนถึงอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ความคุ้มครองที่จะได้รับจากการทำประกันภัยอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

เป็นปัญหาการก่ออาชญากรรมรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายในองค์กร ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร

เป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับองค์กร โดยมีสาเหตุมาจากบุคคลภายนอก ที่อาจมีจุดประสงค์ไม่ดีกับองค์กร ตัวอย่างเช่น

1.อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

2.การปลอมแปลงเอกสาร

3.การปลอมแปลงสินค้า

4.การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่กระทำการโดยทุจริต

5.การโจรกรรม

นอกจากนี้ ความคุ้มครองยังสามารถขยายให้ครอบคลุมไปถึงกรณีต่างๆ ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

1.การต้องโทษปรับตามสัญญา

2.การขู่กรรโชก

3.ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

4.การจ้างบุคคลภายนอก

ถึงแม้คุณจะมีการป้องกันที่ดีแค่ไหน แต่ความเสี่ยงต่างๆ ก็ยังสามารถเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณได้ การทำประกันภัยเพื่อธุรกิจของคุณ จะเป็นการช่วยลดความเสี่ยง และคุ้มครองธุรกิจของคุณให้ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้