โจรกรรมไซเบอร์


โจรกรรมไซเบอร์ คือ การคุกคามจากผู้ไม่ประสงค์ดี(Hacker) เพื่อเข้าโจมตีเซิฟเวอร์เป้าหมายและทำการเข้าถึงข้อมูลของเป้าหมายได้ เหยื่อโดยส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง และมีข้อมูลที่สำคัญ