ความคุ้มครองของประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่


ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริษัท จะให้ความคุ้มครองในส่วนไหน กรณีใดบ้าง