การเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน


การเลือกปฏิบัติกับพนักงาน ส่งผลเสียอย่างไร แล้วสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีไหนบ้าง?