การบริหารจัดการความเสี่ยง


ธุรกิจและองค์กรใหญ่ๆในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้เหล่าผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาก มักไตร่ตรองและมองหาที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง เรียนรู้ถึงความเป็นไปได้และวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง

เคล็ดลับของ การบริหารความเสี่ยงองค์กร คือ การกำหนดขอบเขตและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาส ความเป็นไปได้ และความไม่แน่นอนของการประกอบกิจการ รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆที่เป็นไปได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับการประกอบธุรกิจเท่านั้น ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรของท่านมีรากฐานที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นจากการตัดสินใจที่ถูกต้อง เสริมความแข็งแกร่งในการบริหาร และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมกล้ากระโจนเข้าหาโอกาสและความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด

แม้จะดูเหมาะสมและจำเป็นแต่ ไม่มีแผนการหรือเครื่องมือไหนที่จะสามารถครอบคลุมหลักการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ครบในหนึ่งขั้นตอน เพราะการทำ ERM นั้นคือการผสมผสานกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์กับวัฒนธรรมขององค์กรและสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้องค์กร

[rabbitads slug=glossary-business]

เป็นเหตุผลให้ทีมงานของ แรบบิทไฟแนนซ์ เลือกที่จะหลีกเลี่ยงความคิดผิดๆว่าการทำ ERM เป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เราเลือกที่จะมอบโจทย์และเป้าหมายในอุดมคติสำหรับบริษัทหรือองค์กรนั้นๆโดยเฉพาะ โดยอ้างอิงจากตัวอย่างที่ใกล้เคียงและประสบความสำเร็จ หน้าที่ของเราคือ การชี้แนวทางที่ถูกต้อง มีหลักการ สามารถประยุกต์ใช้ได้ และการฝึกฝนบังคับใช้อย่างถูกต้อง

จะช่วยให้องค์กรของท่านก้าวข้ามจากหลุมพรางที่เกิดจากความเสี่ยงสะสม ให้องค์กรของท่านมองเห็นภาพอย่างกว้าง ให้เข้าใจและแยกแยะความเสี่ยงที่มีรางวัลกับความเสี่ยงที่ไม่มีออกจากกัน

ทีมงานของแรบบิทไฟแนนซ์เลือกที่จะผสมผสานหลักการของ ERM เข้ากับระบบการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารและสนับสนุนการตัดสินใจที่มีความเสี่ยง ทำให้ลูกจ้างที่ทำงานบริหารการจัดการเข้าถึงหลักของความเสี่ยงได้ชัดเจน สามารถประเมินและนำไปใช้และเป็นผู้นำในสภาพแวดล้อมของการทำงานได้