การบริหารจัดการความเสี่ยง


ธุรกิจและองค์กรใหญ่ๆในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้เหล่าผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาก มักไตร่ตรองและมองหาที่ปรึกษาด้านความเสี่ยง เรียนรู้ถึงความเป็นไปได้และวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง