พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล


พ.ร.บ. ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ที่เราควรรู้มีอะไรบ้าง? ถ้ารู้แล้วเราอาจได้ประโยชน์มากกว่าที่คิด