ประกันภัยทางทะเล ที่ควรรู้ l rabbit finance


หากเปรียบเทียบกันแล้ว ประกันภัยทางทะเล ก็มีความคล้ายคลึงกับ การทำประกันรถยนต์ เพียงแต่เปลี่ยนจากการคุ้มครองรถยนต์มาเป็นเรือประเภทต่าง ๆ และยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ เสริมเข้ามา