ประกันภัยทางทะเล ที่ควรรู้ l rabbit finance


หากเปรียบเทียบกันแล้ว ประกันภัยทางทะเล ก็มีความคล้ายคลึงกับ การทำประกันรถยนต์ เพียงแต่เปลี่ยนจากการคุ้มครองรถยนต์มาเป็นเรือประเภทต่าง ๆ และยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ เสริมเข้ามา

หากเปรียบเทียบกันแล้ว ประกันภัยทางทะเล ก็มีความคล้ายคลึงกับ การทำประกันรถยนต์ เพียงแต่เปลี่ยนจากการคุ้มครองรถยนต์มาเป็นเรือประเภทต่าง ๆ และยังมีปัจจัยด้านอื่น ๆ เสริมเข้ามา เช่น ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมของการขนส่ง หรือสินค้าที่ขนส่ง ทำให้ประกันภัยทางทะเลเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกหนีไม่ได้ใน การทำธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับทะเล ด้วยสภาพของทะเลที่มีคาดเดาได้ยากกว่าบนท้องถนนในเมืองปกติ และยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลกต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย

โดยปกติแล้ว การประกันภัยทางทะเล สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทดังนี้

 • สงคราม หรือการก่อการร้าย
 • ขาดทุนจาก**การเช่า**
 • การหยุดชะงักการขนส่งสินค้า
 • การหยุดชะงักของท่าเรือ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือกิจการโดยรวม
 • ความเสี่ยงของผู้สร้างหรือซ่อมเรือ
 • ประกันสำหรับเรือยอร์ช
 • ประกันสำหรับทีมแข่งเรือ

[rabbitads slug=glossary-business]

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล คือการทำความคุ้มครองให้กับตัวสินค้าที่เรือขนส่งผ่านทางทะเล หรือความเสี่ยงต่อการขนส่งสินค้าดังกล่าว โดยบริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหายในกรณีต่าง ๆ โดยมีตัวอย่างความคุ้มครองดังนี้

 • สงคราม
 • การปฏิเสธจากรัฐบาล
 • ความเสี่ยงจากการขนส่งทั่วโลก
 • การหยุดชะงักของการแลกเปลี่ยน
 • การก่อการร้าย
 • ความเสี่ยงจากการเมือง
 • การเสื่อมสภาพของสินค้าที่เน่าเสียง่าย
 • การปนเปื้อนในอาหารหรือเครื่องดื่ม
 • ภัยธรรมชาติ

อย่างไรก็ตามประกันภัยทางทะเลของแต่ละบริษัทประกันหรือแต่ละประเภท ก็อาจมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป เช่น อาจแยกระหว่าง การคุ้มครองในประเทศ และทั่วโลก เป็นต้น ดังนั้นแล้วท่านควรตรวจสอบและสอบถามบริษัทประกัน พิจารณาถึงตัวเลือก ก่อนที่จะตกลงทำประกันภัยทางทะเลทุกครั้ง