ปัญหาการเรียกค่าไถ่หรือข่มขู่


ปัญหาการเรียกค่าไถ่หรือข่มขู่ หมายถึง ปัญหาการถูกลักขโมยทรัพย์สิน ข้อมูล หรือตัวบุคคล และได้รับการเรียกร้องให้ส่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เป็นการแลกเปลี่ยน