ประกันภัยเหตุก่อการร้าย


ประกันภัยเหตุก่อการร้าย คือ ประกันภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีการเกิดเหตุก่อการร้ายขึ้น