เป็นกรรมการบริษัท ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง


คณะกรรมการบริษัท เป็นตำแหน่งงานที่มีอำนาจแต่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่