เป็นกรรมการบริษัท ต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง


คณะกรรมการบริษัท เป็นตำแหน่งงานที่มีอำนาจแต่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่

กรรมการบริษัท ชื่อนี้มันดูเท่ห์ซะจริง เชื่อเลยว่าหลายๆ คน ก็คงอยากจะเป็นกรรมการบริษัทกันดูสักครั้ง แต่รู้กันหรือไม่ว่า หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มาพร้อมกับความโก้หรูดังกล่าวนั้นมีอะไรบ้าง เพราะฉะนั้น วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหน้าที่กรรมการบริษัทกัน ว่าตำแหน่งนี้จะมีหน้าที่ และความรับผิดชอบอะไรบ้าง

ซึ่งหากอ้างอิงตามหลักกฎหมาย จากประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ จะได้คำตอบว่า

กิจการใดที่กรรมการกระทำไปในหน้าที่ของตน กรรมการไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว เว้นแต่ว่า กิจการใดที่กรรมการกระทำลงโดยปราศจากอำนาจ หรือนอกขอบเขตอำนาจของทางบริษัท และบริษัทไม่ได้ให้สัตยาบรรณ(การรับรอง) กรรมการต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อบุคคลภายนอก

[rabbitads slug=glossary-business]

เห็นไหมล่ะคะ ว่าคุณจะต้องพิจารณาก่อนว่า หากคุณเป็นกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทที่คุณเป็นนั้น เขาให้อำนาจหน้าที่ หรือมีกิจการตามวัตถุประสงค์อะไรบ้าง และในการเซ็นชื่อในเอกสารต่างๆ ทุกครั้ง ก็ควรจะอ่านดูให้เข้าใจเสียก่อน ก่อนที่จะลงลายมือชื่อ

เพราะถ้าได้กระทำตามอำนาจหน้าที่ไปแล้ว คุณก็ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อบังคับของบริษัทเขียนไว้ว่า ให้กรรมการต้องรับผิดในหนี้สินของบริษัทโดยไม่จำกัดจำนวน แต่ถ้าหากคุณได้ลงลายมือชื่อไปโดยไม่มีอำนาจ ซึ่งเป็นการกระทำที่นอกเหนืออำนาจของกรรมการ คุณก็ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวอย่างแน่นอน

สมมติว่าคุณเป็นกรรมการของบริษัท A ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสินเชื่อรูปแบบต่างๆ กรณีที่คุณลงชื่อในสัญญา เพื่อเช่าพื้นที่ให้บริการสินเชื่อ แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่หากคุณไปลงชื่อในสัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน ซึ่งบริษัทของคุณไม่ได้มีวัตุประสงค์ที่จะทำเช่นนั้น คุณจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวทั้งต่อบริษัท และต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตด้วย

เพราะฉะนั้น การเป็นกรรมการบริษัทนั้น ถึงจะดูเท่ห์แค่ไหน ก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกัน เพราะคุณอาจจะต้องรับผิดต่อบุคคลอื่นๆ หากคุณใช้อำนาจนอกเหนือขอบเขตในการตัดสินใจกระทำการใดๆ แต่ถ้าคุณเป็นกรรมการบริษัทที่ดี มีจรรยาบรรณ ทำทุกอย่างภายใต้อำนาจและเงื่อนไขของบริษัท เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นกับธุรกิจ ก็เป็นให้เป็นหน้าที่ของบริษัท หรือ ประกันภัยธุรกิจ ที่จะรับผิดชอบได้เลย