เปรียบเทียบประกันภัยสำหรับรถยนต์ยี่ห้อ Alfa Romeo

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo GT 2014
1,208,000
Alfa Romeo Brera 2014
1,415,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo Brera 2013
1,339,000
Alfa Romeo GT 2013
1,143,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo Brera 2012
1,291,000
Alfa Romeo GT 2012
1,082,000
Alfa Romeo Spider 2012
1,382,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo Brera 2011
1,223,000
Alfa Romeo Spider 2011
1,306,000
Alfa Romeo GT 2011
1,028,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo GT 2010
970,000
Alfa Romeo 156 2010
381,000
Alfa Romeo Brera 2010
1,152,000
Alfa Romeo Spider 2010
1,226,000
Alfa Romeo 159 2010
802,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo 159 2009
754,000
Alfa Romeo Spider 2009
1,149,000
Alfa Romeo Brera 2009
1,081,000
Alfa Romeo GT 2009
913,000
Alfa Romeo 156 2009
363,000
Alfa Romeo 156 2009
351,000
Alfa Romeo 159 2009
858,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo Brera 2008
1,010,000
Alfa Romeo GT 2008
861,000
Alfa Romeo Spider 2008
1,075,000
Alfa Romeo 159 2008
711,000
Alfa Romeo 156 2008
320,000
Alfa Romeo 156 2008
332,000
Alfa Romeo 159 2008
810,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo 159 2007
662,000
Alfa Romeo 156 2007
264,000
Alfa Romeo 159 2007
753,000
Alfa Romeo 156 2007
302,000
Alfa Romeo Brera 2007
923,000
Alfa Romeo 156 2007
293,000
Alfa Romeo GT 2007
807,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo 156 2006
264,000
Alfa Romeo 159 2006
639,000
Alfa Romeo 156 2006
273,000
Alfa Romeo GT 2006
779,000
Alfa Romeo Brera 2006
892,000
Alfa Romeo 159 2006
728,000
Alfa Romeo 156 2006
237,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo 156 2005
242,000
Alfa Romeo 156 2005
209,000
Alfa Romeo 156 2005
942,000
Alfa Romeo 156 2005
1,526,000
Alfa Romeo 156 2005
1,604,000
Alfa Romeo 156 2005
232,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo 156 2004
174,000
Alfa Romeo 156 2004
1,623,000
Alfa Romeo 156 2004
1,431,000
Alfa Romeo 156 2004
1,279,000
Alfa Romeo 156 2004
323,000
Alfa Romeo 156 2004
367,000
Alfa Romeo 156 2004
220,000
Alfa Romeo 156 2004
213,000
Alfa Romeo 156 2004
293,000
Alfa Romeo 156 2004
190,000
Alfa Romeo 156 2004
196,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo 156 2003
355,000
Alfa Romeo 156 2003
336,000
Alfa Romeo 147 2003
306,000
Alfa Romeo 156 2003
151,000
Alfa Romeo 147 2003
265,000
Alfa Romeo 147 2003
290,000
Alfa Romeo GTV 2003
445,000
Alfa Romeo 166 2003
358,000
Alfa Romeo 156 2003
240,000
Alfa Romeo 156 2003
162,000
Alfa Romeo 156 2003
164,000
Alfa Romeo GTV 2003
16,775,000
Alfa Romeo 156 2003
1,520,000
Alfa Romeo 156 2003
1,349,000
Alfa Romeo 166 2003
8,935,000
Alfa Romeo 147 2003
938,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo 156 2002
145,000
Alfa Romeo 147 2002
257,000
Alfa Romeo 147 2002
245,000
Alfa Romeo 166 2002
302,000
Alfa Romeo 156 2002
204,000
Alfa Romeo GTV 2002
349,000
Alfa Romeo GTV 2002
363,000
Alfa Romeo Spider 2002
411,000
Alfa Romeo GTV 2002
375,000
Alfa Romeo GTV 2002
397,000
Alfa Romeo 156 2002
132,000
Alfa Romeo GTV 2002
426,606
Alfa Romeo 166 2002
7,149,000
Alfa Romeo 147 2002
267,000
Alfa Romeo 147 2002
295,000
Alfa Romeo 156 2002
1,007,000
Alfa Romeo 156 2002
1,071,000
Alfa Romeo 156 2002
1,336,000
Alfa Romeo Spider 2002
15,082,000
Alfa Romeo GTV 2002
18,710,000
Alfa Romeo GTV 2002
19,133,000
Alfa Romeo GTV 2002
17,510,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Alfa Romeo GTV 2001
332,000
Alfa Romeo 156 2001
1,255,000
Alfa Romeo Spider 2001
371,000
Alfa Romeo GTV 2001
358,000
Alfa Romeo 147 2001
1,004,000
Alfa Romeo GTV 2001
11,078,000
Alfa Romeo 166 2001
6,740,000
Alfa Romeo GTV 2001
11,241,000
Alfa Romeo GTV 2001
376,000
Alfa Romeo 147 2001
231,000
Alfa Romeo 156 2001
125,000
Alfa Romeo Spider 2001
14,901,000
Alfa Romeo 156 2001
180,000
Alfa Romeo 156 2001
885,000
Alfa Romeo 166 2001
277,000
Alfa Romeo GTV 2001
12,498,000