เปรียบเทียบประกันภัยสำหรับรถยนต์ยี่ห้อ Bentley

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Bentayga 2020
16,400,000
Bentley Continental 2020
17,680,000
Bentley Bentayga 2020
18,240,000
Bentley Flying Spur 2020
15,120,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2019
16,665,000
Bentley Bentayga 2019
15,824,000
Bentley Flying Spur 2019
14,094,000
Bentley Bentayga 2019
14,581,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2018
15,611,000
Bentley Flying Spur 2018
13,999,000
Bentley Flying Spur 2018
13,479,000
Bentley Bentayga 2018
13,842,000
Bentley Bentayga 2018
14,701,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Flying Spur 2017
13,032,000
Bentley Continental 2017
14,619,000
Bentley Continental 2017
15,592,000
Bentley Continental 2017
15,148,000
Bentley Continental 2017
16,227,000
Bentley Flying Spur 2017
13,348,000
Bentley Continental 2017
15,163,000
Bentley Continental 2017
16,423,000
Bentley Bentayga 2017
14,105,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2016
14,033,000
Bentley Continental 2016
15,674,000
Bentley Continental 2016
13,739,000
Bentley Mulsanne 2016
19,015,000
Bentley Continental 2016
14,606,000
Bentley Flying Spur 2016
12,378,000
Bentley Continental 2016
14,662,000
Bentley Continental 2016
13,643,000
Bentley Continental 2016
14,605,000
Bentley Continental 2016
13,164,000
Bentley Flying Spur 2016
12,759,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2015
13,900,000
Bentley Continental 2015
13,356,000
Bentley Flying Spur 2015
12,017,000
Bentley Continental 2015
13,896,000
Bentley Continental 2015
12,533,000
Bentley Continental 2015
13,943,000
Bentley Continental 2015
14,907,000
Bentley Flying Spur 2015
11,677,000
Bentley Mulsanne 2015
17,928,000
Bentley Continental 2015
13,081,000
Bentley Continental 2015
12,980,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2014
10,470,000
Bentley Continental 2014
9,701,000
Bentley Continental 2014
10,672,000
Bentley Continental 2014
11,306,000
Bentley Continental 2014
12,569,000
Bentley Flying Spur 2014
9,672,000
Bentley Continental 2014
11,398,000
Bentley Flying Spur 2014
10,512,000
Bentley Continental 2014
10,647,000
Bentley Continental 2014
11,545,000
Bentley Continental 2014
9,897,000
Bentley Mulsanne 2014
16,242,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2013
9,340,000
Bentley Continental 2013
11,431,000
Bentley Continental 2013
11,882,000
Bentley Continental 2013
11,967,264
Bentley Flying Spur 2013
9,189,000
Bentley Continental 2013
10,342,000
Bentley Continental 2013
10,753,000
Bentley Continental 2013
10,969,992
Bentley Continental 2013
8,871,000
Bentley Mulsanne 2013
15,124,000
Bentley Continental 2013
9,649,000
Bentley Continental 2013
10,438,000
Bentley Continental 2013
10,330,000
Bentley Continental 2013
9,153,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2012
9,337,000
Bentley Continental 2012
10,786,000
Bentley Continental 2012
9,115,000
Bentley Continental 2012
11,212,000
Bentley Continental 2012
10,377,000
Bentley Continental 2012
8,834,000
Bentley Continental 2012
10,770,538
Bentley Continental 2012
9,821,000
Bentley Continental 2012
9,771,000
Bentley Mulsanne 2012
14,297,000
Bentley Continental 2012
8,610,000
Bentley Continental 2012
8,389,000
Bentley Continental 2012
9,872,993

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2011
10,491,000
Bentley Continental 2011
8,777,000
Bentley Continental 2011
9,754,000
Bentley Continental 2011
8,503,056
Bentley Continental 2011
9,480,907
Bentley Continental 2011
10,089,000
Bentley Mulsanne 2011
13,211,000
Bentley Continental 2011
8,902,000
Bentley Continental 2011
7,982,000
Bentley Continental 2011
8,579,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2010
9,334,000
Bentley Continental 2010
7,652,750
Bentley Continental 2010
9,757,257
Bentley Continental 2010
8,532,817
Bentley Continental 2010
9,150,000
Bentley Continental 2010
8,230,000
Bentley Continental 2010
7,445,000
Bentley Continental 2010
8,305,000
Bentley Continental 2010
8,609,344
Bentley Continental 2010
8,404,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2009
7,837,000
Bentley Continental 2009
8,688,000
Bentley Continental 2009
7,149,000
Bentley Continental 2009
7,975,000
Bentley Arnage 2009
1,631,000
Bentley Continental 2009
8,609,344
Bentley Continental 2009
8,781,531
Bentley Continental 2009
7,576,223
Bentley Continental 2009
7,748,410
Bentley Arnage 2009
12,556,000
Bentley Continental 2009
8,956,000
Bentley Continental 2009
8,128,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2008
6,818,601
Bentley Arnage 2008
2,231,000
Bentley Continental 2008
7,271,108
Bentley Continental 2008
7,743,000
Bentley Continental 2008
6,909,000
Bentley Arnage 2008
10,616,000
Bentley Arnage 2008
12,067,000
Bentley Arnage 2008
11,323,000
Bentley Arnage 2008
1,465,000
Bentley Arnage 2008
1,805,000
Bentley Continental 2008
7,530,000
Bentley Continental 2008
7,077,000
Bentley Continental 2008
6,973,569
Bentley Continental 2008
7,903,378
Bentley Continental 2008
7,686,423
Bentley Continental 2008
7,349,000
Bentley Continental 2008
6,477,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Arnage 2007
1,370,000
Bentley Continental 2007
6,555,155
Bentley Continental 2007
6,250,000
Bentley Continental 2007
6,276,212
Bentley Continental 2007
5,984,000
Bentley Continental 2007
6,917,780
Bentley Arnage 2007
2,141,000
Bentley Arnage 2007
10,620,000
Bentley Arnage 2007
11,840,000
Bentley Arnage 2007
9,968,000
Bentley Continental 2007
6,960,000
Bentley Arnage 2007
1,888,000
Bentley Continental 2007
6,276,212
Bentley Continental 2007
7,050,000
Bentley Continental 2007
6,558,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 2006
5,625,000
Bentley Arnage 2006
1,385,000
Bentley Arnage 2006
1,078,000
Bentley Continental 2006
5,693,779
Bentley Continental 2006
6,406,000
Bentley Continental 2006
5,693,779
Bentley Continental 2006
5,964,912
Bentley Continental 2006
5,476,000
Bentley Arnage 2006
9,896,000
Bentley Arnage 2006
9,302,000
Bentley Arnage 2006
11,050,000
Bentley Continental 2006
5,740,000
Bentley Arnage 2006
1,912,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Arnage 2005
1,568,000
Bentley Arnage 2005
10,141,000
Bentley Arnage 2005
2,014,000
Bentley Continental 2005
5,317,000
Bentley Arnage 2005
8,545,000
Bentley Continental 2005
5,186,536
Bentley Arnage 2005
9,081,000
Bentley Arnage 2005
1,177,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Arnage 2004
1,199,000
Bentley Continental 2004
4,944,000
Bentley Arnage 2004
7,802,000
Bentley Arnage 2004
8,276,000
Bentley Arnage 2004
8,932,000
Bentley Continental 2004
4,667,882
Bentley Arnage 2004
904,000
Bentley Arnage 2004
1,640,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Arnage 2003
7,801,000
Bentley Arnage 2003
1,153,000
Bentley Arnage 2003
1,719,000
Bentley Arnage 2003
2,436,000
Bentley Arnage 2003
8,416,000
Bentley Arnage 2003
7,365,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Arnage 2002
6,092,000
Bentley Arnage 2002
4,503,251

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Brooklands 2001
1,255,000
Bentley Continental 2001
2,837,000
Bentley Brooklands 2001
2,249,000
Bentley Azure 2001
3,494,000
Bentley Arnage 2001
5,682,000
Bentley Azure 2001
5,054,000
Bentley Continental 2001
3,557,799
Bentley Brooklands 2001
4,186,000
Bentley Continental 2001
4,333,000
Bentley Continental 2001
4,886,000
Bentley Turbo 2001
4,276,000
Bentley Arnage 2001
4,052,926
Bentley Brooklands 2001
3,425,000
Bentley Turbo 2001
2,357,042

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Azure 2000
4,719,000
Bentley Brooklands 2000
3,182,000
Bentley Brooklands 2000
3,913,000
Bentley Continental 2000
3,982,000
Bentley Continental 2000
4,491,000
Bentley Turbo 2000
4,051,000
Bentley Azure 2000
3,163,000
Bentley Brooklands 2000
1,808,000
Bentley Continental 2000
2,203,000
Bentley Brooklands 2000
2,095,000
Bentley Turbo 2000
2,121,338
Bentley Continental 2000
3,202,019

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Azure 1999
4,374,000
Bentley Azure 1999
2,738,000
Bentley Turbo 1999
1,909,204
Bentley Brooklands 1999
2,609,000
Bentley Continental 1999
2,558,000
Bentley Brooklands 1999
14,164,000
Bentley Brooklands 1999
2,935,000
Bentley Brooklands 1999
3,632,000
Bentley Continental 1999
3,564,000
Bentley Continental 1999
4,019,000
Bentley Turbo 1999
3,816,000
Bentley Continental 1999
2,881,817

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Azure 1998
4,041,000
Bentley Brooklands 1998
3,361,000
Bentley Continental 1998
3,268,000
Bentley Continental 1998
3,686,000
Bentley Turbo 1998
3,594,000
Bentley Azure 1998
2,480,000
Bentley Brooklands 1998
3,241,000
Bentley Continental 1998
2,301,851
Bentley Brooklands 1998
1,652,000
Bentley Turbo 1998
1,718,283
Bentley Continental 1998
2,593,635
Bentley Brooklands 1998
2,694,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Continental 1997
2,051,000
Bentley Brooklands 1997
3,090,000
Bentley Azure 1997
3,704,000
Bentley Continental 1997
2,977,000
Bentley Brooklands 1997
1,534,000
Bentley Azure 1997
2,353,724
Bentley Continental 1997
2,334,272
Bentley Continental 1997
3,360,000
Bentley Turbo 1997
1,546,455
Bentley Turbo 1997
3,368,000
Bentley Brooklands 1997
2,455,000
Bentley Brooklands 1997
2,351,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Bentley Brooklands 1996
3,376,000
Bentley Continental 1996
1,943,281
Bentley Brooklands 1996
2,114,000
Bentley Continental 1996
2,657,000
Bentley Turbo 1996
1,365,549
Bentley Brooklands 1996
1,435,000
Bentley Azure 1996
1,871,000
Bentley Turbo 1996
3,083,000
Bentley Brooklands 1996
2,689,000
Bentley Continental 1996
3,001,000
Bentley Azure 1996
3,119,000
Bentley Continental 1996
2,859,000