เปรียบเทียบประกันภัยสำหรับรถยนต์ยี่ห้อ Citroen

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen DS5 2015
673,000
Citroen Jumper 2015
1,089,000
Citroen Jumper 2015
1,008,000
Citroen Jumper 2015
1,180,000
Citroen DS3 2015
464,000
Citroen Jumper 2015
913,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen C5 2014
783,000
Citroen DS3 2014
432,000
Citroen Jumper 2014
952,000
Citroen Jumper 2014
1,028,000
Citroen DS5 2014
635,000
Citroen Jumper 2014
1,116,000
Citroen DS4 2014
505,000
Citroen Jumper 2014
861,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen Jumper 2013
814,000
Citroen DS3 2013
386,000
Citroen Jumper 2013
970,000
Citroen Jumper 2013
1,056,000
Citroen DS3 2013
339,000
Citroen Jumper 2013
898,000
Citroen DS5 2013
608,000
Citroen DS4 2013
468,000
Citroen DS3 2013
398,000
Citroen C5 2013
745,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen DS3 2012
362,000
Citroen Jumper 2012
923,000
Citroen Jumper 2012
853,000
Citroen Jumper 2012
757,000
Citroen DS3 2012
378,000
Citroen Jumper 2012
823,000
Citroen Jumper 2012
685,000
Citroen DS4 2012
451,000
Citroen Jumper 2012
775,000
Citroen DS3 2012
320,000
Citroen Jumper 2012
1,005,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen DS3 2011
292,000
Citroen DS3 2011
345,000
Citroen Jumper 2011
732,000
Citroen Jumper 2011
872,000
Citroen Jumper 2011
777,000
Citroen Jumper 2011
949,000
Citroen Jumper 2011
809,000
Citroen Jumper 2011
648,000
Citroen DS3 2011
348,000
Citroen Jumper 2011
716,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen C6 2010
169,000
Citroen DS3 2010
322,000
Citroen Jumper 2010
601,000
Citroen C6 2010
959,000
Citroen Jumper 2010
534,000
Citroen Jumper 2010
785,000
Citroen Jumper 2010
661,000
Citroen Jumper 2010
730,000
Citroen Jumper 2010
914,000
Citroen Jumper 2010
691,000
Citroen Jumper 2010
765,000
Citroen Jumper 2010
897,000
Citroen Jumper 2010
825,000
Citroen C6 2010
1,014,000
Citroen C4 2010
343,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen C6 2009
159,000
Citroen Jumper 2009
500,000
Citroen Jumper 2009
687,000
Citroen Jumper 2009
856,000
Citroen C4 2009
376,000
Citroen Jumper 2009
623,000
Citroen C4 2009
320,000
Citroen C5 2009
592,000
Citroen C6 2009
876,000
Citroen C3 2009
615,000
Citroen C6 2009
926,000
Citroen Jumper 2009
737,000
Citroen Jumper 2009
563,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen Jumper 2008
725,000
Citroen C6 2008
838,000
Citroen Jumper 2008
537,000
Citroen Jumper 2008
594,000
Citroen Jumper 2008
476,000
Citroen C6 2008
794,000
Citroen C3 2008
580,000
Citroen C8 2008
320,000
Citroen C5 2008
546,000
Citroen C8 2008
308,000
Citroen C4 2008
350,000
Citroen C4 2008
298,000
Citroen C6 2008
179,000
Citroen Jumper 2008
704,000
Citroen Jumper 2008
655,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen Xzara 2007
331,000
Citroen Xsara 2007
310,000
Citroen C3 2007
552,000
Citroen C5 2007
504,000
Citroen C6 2007
788,000
Citroen C4 2007
269,000
Citroen C8 2007
282,000
Citroen C6 2007
172,000
Citroen C3 2007
195,000
Citroen C6 2007
744,000
Citroen C8 2007
294,000
Citroen C4 2007
330,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen Berlingo 2006
190,000
Citroen C5 2006
468,000
Citroen C3 2006
526,000
Citroen C5 2006
436,000
Citroen C3 2006
186,000
Citroen Berlingo 2006
178,000
Citroen Xsara 2006
293,000
Citroen C4 2006
253,000
Citroen C8 2006
259,000
Citroen C3 2006
201,000
Citroen C4 2006
309,000
Citroen Xzara 2006
320,000
Citroen C8 2006
269,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen C5 2005
262,000
Citroen C5 2005
235,000
Citroen C3 2005
497,000
Citroen Berlingo 2005
161,000
Citroen C4 2005
296,000
Citroen C4 2005
243,000
Citroen C8 2005
211,000
Citroen C8 2005
251,000
Citroen Berlingo 2005
175,000
Citroen C4 2005
137,000
Citroen C4 2005
154,000
Citroen C5 2005
161,000
Citroen C3 2005
108,000
Citroen C5 2005
174,000
Citroen C3 2005
147,000
Citroen C5 2005
136,000
Citroen C3 2005
160,000
Citroen C3 2005
115,000
Citroen Berlingo 2005
109,000
Citroen Berlingo 2005
102,000
Citroen C3 2005
285,000
Citroen C8 2005
229,000
Citroen C8 2005
277,000
Citroen C8 2005
376,000
Citroen C8 2005
286,000
Citroen Xzara 2005
286,000
Citroen C5 2005
268,000
Citroen C5 2005
125,000
Citroen C8 2005
234,000
Citroen C8 2005
249,000
Citroen Xsara 2005
276,000
Citroen C3 2005
159,000
Citroen C3 2005
169,000
Citroen C3 2005
188,000
Citroen C3 2005
205,000
Citroen C5 2005
390,000
Citroen C5 2005
372,000
Citroen C5 2005
268,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen C5 2004
166,000
Citroen Xzara 2004
287,000
Citroen C8 2004
218,000
Citroen C8 2004
202,000
Citroen C5 2004
252,000
Citroen C5 2004
341,000
Citroen C5 2004
358,000
Citroen C5 2004
232,000
Citroen C5 2004
219,000
Citroen C5 2004
244,000
Citroen C5 2004
242,000
Citroen C5 2004
206,000
Citroen Berlingo 2004
148,000
Citroen Berlingo 2004
159,000
Citroen C3 2004
159,000
Citroen C3 2004
149,000
Citroen C3 2004
170,000
Citroen C3 2004
175,000
Citroen C8 2004
217,000
Citroen C8 2004
230,000
Citroen Xsara 2004
250,000
Citroen C5 2004
287,000
Citroen C5 2004
146,000
Citroen C3 2004
154,000
Citroen C8 2004
305,000
Citroen C5 2004
136,000
Citroen C3 2004
198,000
Citroen C5 2004
149,000
Citroen C8 2004
288,000
Citroen C3 2004
154,000
Citroen C5 2004
107,000
Citroen C3 2004
279,000
Citroen Berlingo 2004
147,000
Citroen C5 2004
148,000
Citroen Berlingo 2004
108,000
Citroen C3 2004
128,000
Citroen C5 2004
124,000
Citroen C8 2004
292,000
Citroen C8 2004
305,000
Citroen C3 2004
257,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen C3 2003
149,000
Citroen C5 2003
115,000
Citroen Berlingo 2003
121,000
Citroen C5 2003
139,000
Citroen C3 2003
130,000
Citroen Berlingo 2003
120,000
Citroen C3 2003
139,000
Citroen C5 2003
169,000
Citroen C5 2003
138,000
Citroen C5 2003
157,000
Citroen C5 2003
143,000
Citroen C5 2003
317,000
Citroen C5 2003
222,000
Citroen C5 2003
302,000
Citroen C5 2003
204,000
Citroen C5 2003
182,000
Citroen Evasion 2003
180,000
Citroen Evasion 2003
188,000
Citroen C3 2003
140,000
Citroen C5 2003
193,000
Citroen C5 2003
216,000
Citroen C5 2003
119,000
Citroen C8 2003
185,000
Citroen C8 2003
197,000
Citroen C5 2003
213,000
Citroen Berlingo 2003
136,000
Citroen Berlingo 2003
146,000
Citroen C5 2003
139,000
Citroen Evasion 2003
154,000
Citroen C8 2003
328,000
Citroen C8 2003
305,000
Citroen Evasion 2003
118,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen C5 2002
110,000
Citroen C5 2002
125,000
Citroen C3 2002
137,000
Citroen C5 2002
127,000
Citroen C5 2002
312,000
Citroen Evasion 2002
157,000
Citroen C5 2002
143,000
Citroen Evasion 2002
146,000
Citroen Evasion 2002
132,000
Citroen C3 2002
135,000
Citroen Evasion 2002
189,000
Citroen C5 2002
285,000
Citroen C5 2002
196,000
Citroen C5 2002
189,000
Citroen Evasion 2002
161,000
Citroen Evasion 2002
161,000
Citroen C5 2002
271,000
Citroen C5 2002
163,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen C5 2001
151,000
Citroen XM 2001
213,000
Citroen Evasion 2001
120,000
Citroen Evasion 2001
148,000
Citroen Evasion 2001
135,000
Citroen C5 2001
130,000
Citroen C5 2001
101,000
Citroen C5 2001
238,000
Citroen Evasion 2001
145,000
Citroen XM 2001
429,000
Citroen XM 2001
329,000
Citroen Evasion 2001
138,000
Citroen Evasion 2001
164,000
Citroen C5 2001
171,000
Citroen C5 2001
315,000
Citroen XM 2001
302,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen XM 2000
328,000
Citroen Xzara 2000
236,000
Citroen XM 2000
383,000
Citroen Xantia 2000
155,000
Citroen Xsara 2000
161,000
Citroen XM 2000
215,000
Citroen Xantia 2000
206,997
Citroen XM 2000
291,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen XM 1999
201,000
Citroen XM 1999
311,000
Citroen ZX 1999
422,000
Citroen Xantia 1999
152,000
Citroen Xzara 1999
222,000
Citroen ZX 1999
223,000
Citroen ZX 1999
331,000
Citroen ZX 1999
82,000
Citroen ZX 1999
78,000
Citroen ZX 1999
117,000
Citroen ZX 1999
101,000
Citroen ZX 1999
87,000
Citroen Xantia 1999
285,000
Citroen ZX 1999
354,000
Citroen XM 1999
337,000
Citroen XM 1999
244,000
Citroen Xsara 1999
137,000
Citroen ZX 1999
322,000
Citroen Xantia 1999
186,297
Citroen Xantia 1999
136,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen ZX 1998
77,000
Citroen Xantia 1998
118,000
Citroen Xantia 1998
133,000
Citroen ZX 1998
169,000
Citroen XM 1998
164,000
Citroen ZX 1998
300,000
Citroen Xantia 1998
172,369
Citroen ZX 1998
257,000
Citroen ZX 1998
74,000
Citroen XM 1998
351,000
Citroen ZX 1998
210,000
Citroen ZX 1998
378,000
Citroen ZX 1998
68,000
Citroen ZX 1998
96,000
Citroen Xantia 1998
183,175
Citroen ZX 1998
81,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen Xantia 1997
145,406
Citroen ZX 1997
372,000
Citroen Xantia 1997
317,000
Citroen Xantia 1997
332,000
Citroen XM 1997
336,000
Citroen ZX 1997
248,000
Citroen ZX 1997
222,000
Citroen Xantia 1997
103,000
Citroen Xantia 1997
95,000
Citroen Xantia 1997
86,000
Citroen ZX 1997
70,000
Citroen ZX 1997
76,000
Citroen ZX 1997
84,000
Citroen ZX 1997
56,000
Citroen ZX 1997
67,000
Citroen XM 1997
128,000
Citroen ZX 1997
157,000
Citroen ZX 1997
347,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen Xantia 1996
133,053
Citroen Xantia 1996
123,425
Citroen XM 1996
217,000
Citroen ZX 1996
76,000
Citroen ZX 1996
50,000
Citroen ZX 1996
63,000
Citroen ZX 1996
59,000
Citroen Xantia 1996
114,671
Citroen ZX 1996
71,000
Citroen Xantia 1996
86,000
Citroen Xantia 1996
90,000
Citroen Xantia 1996
74,000
Citroen XM 1996
111,000
Citroen ZX 1996
147,000
Citroen ZX 1996
355,000
Citroen XM 1996
166,000
Citroen ZX 1996
235,000
Citroen XM 1996
373,000
Citroen ZX 1996
299,000
Citroen XM 1996
314,000
Citroen XM 1996
174,000
Citroen ZX 1996
182,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen XM 1995
398,000
Citroen XM 1995
88,000
Citroen XM 1995
122,000
Citroen XM 1995
124,000
Citroen XM 1995
140,000
Citroen XM 1995
146,000
Citroen AX 1995
32,000
Citroen Xantia 1995
55,000
Citroen Xantia 1995
62,000
Citroen Xantia 1995
74,000
Citroen ZX 1995
71,000
Citroen ZX 1995
65,000
Citroen Xantia 1995
119,748
Citroen ZX 1995
340,000
Citroen XM 1995
248,000
Citroen XM 1995
361,000
Citroen AX 1995
190,000
Citroen Xantia 1995
242,000
Citroen XM 1995
348,000
Citroen XM 1995
418,000
Citroen ZX 1995
346,000
Citroen Xantia 1995
100,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen AX 1994
22,000
Citroen XM 1994
70,000
Citroen XM 1994
83,000
Citroen XM 1994
97,000
Citroen XM 1994
104,000
Citroen XM 1994
123,000
Citroen XM 1994
64,000
Citroen XM 1994
74,000
Citroen XM 1994
310,000
Citroen XM 1994
288,000
Citroen XM 1994
282,000
Citroen Xantia 1994
103,519
Citroen Xantia 1994
100,000
Citroen AX 1994
290,000
Citroen Xantia 1994
100,000
Citroen XM 1994
288,000
Citroen XM 1994
385,000
Citroen Xantia 1994
65,000
Citroen XM 1994
379,000
Citroen XM 1994
333,000
Citroen Xantia 1994
52,000
Citroen Xantia 1994
40,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen XM 1993
284,000
Citroen XM 1993
407,000
Citroen AX 1993
261,000
Citroen XM 1993
361,000
Citroen XM 1993
415,000
Citroen XM 1993
86,000
Citroen XM 1993
342,000
Citroen XM 1993
54,000
Citroen XM 1993
317,000
Citroen XM 1993
61,000
Citroen XM 1993
106,000
Citroen XM 1993
65,000
Citroen Xantia 1993
32,000
Citroen Xantia 1993
41,000
Citroen XM 1993
80,000
Citroen XM 1993
59,000
Citroen Xantia 1993
100,000
Citroen Xantia 1993
100,000
Citroen AX 1993
462,400
Citroen XM 1993
222,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Citroen XM 1992
129,222
Citroen XM 1992
51,000
Citroen XM 1992
251,000
Citroen XM 1992
90,000
Citroen XM 1992
326,000
Citroen XM 1992
40,000