เปรียบเทียบประกันภัยสำหรับรถยนต์ยี่ห้อ Lamborghini

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Huracan 2021
24,792,000
Lamborghini Urus 2021
18,736,000
Lamborghini Aventador 2021
35,600,000
Lamborghini Huracan 2021
22,680,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Urus 2020
17,991,000
Lamborghini Huracan 2020
23,694,000
Lamborghini Huracan 2020
21,410,500
Lamborghini Aventador 2020
32,588,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Aventador 2019
30,832,500
Lamborghini Urus 2019
16,922,500
Lamborghini Huracan 2019
22,437,500
Lamborghini Huracan 2019
20,768,500

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Huracan 2018
21,055,000
Lamborghini Huracan 2018
19,503,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Huracan 2017
16,964,000
Lamborghini Huracan 2017
14,440,500
Lamborghini Aventador 2017
25,095,500
Lamborghini Huracan 2017
15,372,500

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Huracan 2016
13,776,000
Lamborghini Huracan 2016
14,671,000
Lamborghini Huracan 2016
19,296,000
Lamborghini Huracan 2016
16,458,000
Lamborghini Aventador 2016
23,848,500

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Gallardo 2015
12,170,500
Lamborghini Gallardo 2015
11,466,500
Lamborghini Aventador 2015
22,801,500
Lamborghini Huracan 2015
13,967,000
Lamborghini Aventador 2015
18,951,000
Lamborghini Gallardo 2015
11,180,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Aventador 2014
18,132,500
Lamborghini Murcielago 2014
16,876,500
Lamborghini Gallardo 2014
10,634,000
Lamborghini Gallardo 2014
10,901,500
Lamborghini Huracan 2014
13,485,500
Lamborghini Gallardo 2014
11,594,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Gallardo 2013
10,109,000
Lamborghini Murcielago 2013
15,941,500
Lamborghini Gallardo 2013
10,392,500
Lamborghini Gallardo 2013
10,994,500
Lamborghini Gallardo 2013
9,940,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Gallardo 2012
9,507,000
Lamborghini Gallardo 2012
10,489,000
Lamborghini Murcielago 2012
14,249,000
Lamborghini Gallardo 2012
9,856,500
Lamborghini Gallardo 2012
9,657,500

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Murcielago 2011
13,466,500
Lamborghini Gallardo 2011
9,955,500
Lamborghini Gallardo 2011
9,379,000
Lamborghini Gallardo 2011
9,075,000
Lamborghini Gallardo 2011
9,197,500

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Murcielago 2010
12,720,500
Lamborghini Gallardo 2010
8,780,500
Lamborghini Gallardo 2010
9,084,500
Lamborghini Murcielago 2010
12,769,000
Lamborghini Gallardo 2010
8,923,000
Lamborghini Gallardo 2010
8,711,500
Lamborghini Gallardo 2010
9,404,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Gallardo 2009
8,438,500
Lamborghini Murcielago 2009
12,492,000
Lamborghini Murcielago 2009
11,905,500
Lamborghini Gallardo 2009
8,363,000
Lamborghini Gallardo 2009
8,157,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Gallardo 2008
7,327,500
Lamborghini Murcielago 2008
11,301,000
Lamborghini Gallardo 2008
7,990,500
Lamborghini Gallardo 2008
7,830,000
Lamborghini Gallardo 2008
8,039,500

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Murcielago 2007
10,588,500
Lamborghini Gallardo 2007
7,616,500
Lamborghini Gallardo 2007
7,194,000
Lamborghini Gallardo 2007
6,645,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Murcielago 2006
10,080,500
Lamborghini Murcielago 2006
8,950,000
Lamborghini Gallardo 2006
6,917,500
Lamborghini Gallardo 2006
6,388,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Murcielago 2005
8,480,000
Lamborghini Murcielago 2005
7,569,112

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Diablo 2002
5,437,500
Lamborghini Diablo 2002
2,800,119

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Lamborghini Diablo 2001
5,175,500
Lamborghini Diablo 2001
2,520,107