เปรียบเทียบประกันภัยสำหรับรถยนต์ยี่ห้อ Seat

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Toledo 2005
172,500
Seat Toledo 2005
2,170,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Toledo 2004
1,929,000
Seat Toledo 2004
155,500

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Toledo 2003
141,500
Seat Toledo 2003
2,066,000
Seat Alhambra 2003
1,866,000
Seat Alhambra 2003
101,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Toledo 2002
1,939,000
Seat Alhambra 2002
1,826,000
Seat Alhambra 2002
93,000
Seat Toledo 2002
129,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Alhambra 2001
1,943,000
Seat Cordoba 2001
1,157,000
Seat Toledo 2001
1,709,000
Seat Alhambra 2001
1,374,000
Seat Alhambra 2001
1,732,000
Seat Cordoba 2001
63,000
Seat Alhambra 2001
97,000
Seat Alhambra 2001
92,000
Seat Toledo 2001
113,000
Seat Alhambra 2001
87,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Alhambra 2000
1,485,000
Seat Cordoba 2000
55,000
Seat Alhambra 2000
64,000
Seat Cordoba 2000
1,968,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Alhambra 1999
1,332,000
Seat Cordoba 1999
39,000
Seat Cordoba 1999
46,000
Seat Alhambra 1999
55,000
Seat Cordoba 1999
1,516,000
Seat Cordoba 1999
1,890,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Cordoba 1998
38,000
Seat Cordoba 1998
1,825,000
Seat Cordoba 1998
32,000
Seat Cordoba 1998
1,539,000
Seat Alhambra 1998
1,012,000
Seat Alhambra 1998
45,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Cordoba 1997
1,732,000
Seat Cordoba 1997
30,000
Seat Cordoba 1997
23,000
Seat Cordoba 1997
1,380,000

ยี่ห้อ / รุ่น / ปีผลิต รถยนต์
มูลค่ารถยนต์
Seat Cordoba 1996
479,680
Seat Cordoba 1996
1,248,000
Seat Cordoba 1996
1,510,000
Seat Cordoba 1996
19,000