ข้อควรระวัง อันตราย และความคุ้มครองประกันจาก การชน


การชน : การกระทบกันของวัตถุสองสิ่ง โดยความหมายในกรมธรรม์ประกันภัยจะรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก