เป็นไปได้หรือไม่? ที่ค่าเสียหายส่วนเกิน จะมากกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น


ค่าเสียหายเพิ่มเติมจากวงเงินประกันตามที่กำหนดไว้

การประกันภัยรถยนต์มีสองแบบ คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เราเรียกกันว่า ประกัน พ.ร.บ. นั้น กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคนที่จดทะเบียน กับกรมขนส่งทางบกต้องทำประกัน พ.ร.บ. นี้

มิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายต้องได้รับโทษปรับเป็นเงินสูงสุดถึง 10,000 บาท เราสามารถเลือกทำประกัน พ.ร.บ.นี้ กับบริษัทประกันภัยที่เราเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทำไปพร้อมกันเลยก็ได้ เพราะเวลาเกิดอุบัติเหตุต้องทำเรื่องเคลมก็จะสะดวกในขั้นตอนเตรียมเอกสารและยื่นเคลมทำครั้งเดียวกันไปเลย

การทำประกันภัย พ.ร.บ. นี้ จะบังคับให้ทำก็เนื่องจากให้ความคุ้มครองกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคล ไม่นับรวมความเสียหายจากทรัพย์สิน ถือเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนทั่วไปหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ทุกคนจะได้รับการรักษาพยาบาลขั้นต้นภายใต้กฎหมายของประกัน พ.ร.บ.นี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสารหรือคนที่เดินไปมาบนท้องถนน ต่างก็อยู่ภายใต้ประกันภัย พ.ร.บ.นี้ หากเกิดความเสียหายจากรถยนต์คันที่เอาประกัน

สำหรับความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลตามประกัน พ.ร.บ. นี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความคุ้มครองความเสียหายเบื้องต้นและความคุ้มครองค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น เรามาดูในรายละเอียดกันค่ะ

ค่าความเสียหายเบื้องต้น คือ ค่าความเสียหายที่จะได้รับทันที โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนถูกหรือผิด โดยค่าความเสียหายเบื้องต้นนี้จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บในวงเงิน 15,000 บาท กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าปลงศพ 35,000 บาท หรือหากเสียชีวิตหลังจากรับการรักษาพยาบาล ก็จะได้รับเงินชดเชยรวมกันไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับค่าความเสียหายเบื้องต้นนี้ บริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาท ภายในไม่เกิน 7 วัน นับจากที่บริษัทได้รับการแจ้งหรือร้องขอ

[rabbitads slug=glossary-cars]

ค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นนี้ ผู้ประสบภัยจะได้รับเพิ่มเติม หลังจากที่มีการพิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นผู้ผิดที่จะต้องรับผิด เมื่อพิสูจน์ได้วงเงินคุ้มครองที่จะได้รับจะเพิ่มขึ้น

โดยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นจะได้รับรวมเป็น 50,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ไม่ว่าจะทันทีหรือหลังจากการรักษาพยาบาลก็ให้เบิกชดเชยได้สูงสุด 100,000 บาท กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรที่จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาทนี้ จะต้องเป็นกรณี ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ สูญเสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่น จิตพิการหรือทุพพลภาพถาวร

กรณีที่เป็นการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี คือ ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่ประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุเองหรือไม่มีคู่กรณีที่จะมารับผิดตามกฎหมาย เท่ากับผู้ประสบภัยต้องกลายเป็นผู้รับผิดไปโดยปริยาย ความคุ้มครองความเสียหายภายใต้ประกัน พ.ร.บ. นี้ ก็จะได้รับเช่นกัน

โดยจะได้รับเฉพาะค่าความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถเบิกค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้นได้ เพราะไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนของการพิสูจน์ความผิดเนื่องจากไม่มีคู่กรณี

เห็นไหมคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์ มีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเลย เพราะฉะนั้นการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ อย่าลืมศึกษาให้ดี หรือหากคุณสงสัยเกี่ยวประกันรถยนต์ละก็ สามารถติดต่อสอบถามกับทาง rabbit finance ได้เลยค่ะ