เป็นไปได้หรือไม่? ที่ค่าเสียหายส่วนเกิน จะมากกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น


ค่าเสียหายเพิ่มเติมจากวงเงินประกันตามที่กำหนดไว้