การประกันภัยอุบัติเหตุ


การประกันภัยอุบัติเหตุ คือ การประกันภัยบุคคล ทรัพย์สิน หรือ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก การสูญเสีย และการประกันภัยต่ออุบัติเหตุส่วนบุคคล

ผู้ขับขี่รถยนต์หรือเจ้าของรถยนต์ในปัจจุบันต่างก็จำเป็นต้องทำประกันภัยรถยนต์กันไว้ เนื่องจากมีจำนวนรถยนต์มากขึ้นบนท้องถนน อีกทั้งความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตของทุกครอบครัวทำให้บางครั้งการขับขี่รถยนต์มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้

การทำประกันภัยรถยนต์ มีความคุ้มครองหลายแบบด้วยกัน มีทั้งเรื่องรถหาย ไฟไหม้รถยนต์ น้ำท่วมรถหรืออุบัติเหตุที่เกิดจากรถชนกัน เป็นต้น ประกันภัยแต่ละประเภทก็จะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันไป อย่าง ประกันชั้น 1 ก็จะคุ้มครองทุกกรณี ส่วนประกันชั้นอื่นที่รอง ๆ ลงมาก็จะมีความคุ้มครองที่น้อยลง ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถเลือกทำประกันในแบบที่เหมาะกับการขับขี่ของตนเอง

การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่แทบทุกประเภทของการประกันภัยรถยนต์จะต้องมี แม้แต่การประกันภัยภาคบังคับหรือการประกันภัย พ.ร.บ. ที่กฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันนี้ ประกันพ.ร.บ. ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการประกันภัยอุบัติเหตุกับบุคคลที่ 3 อันเนื่องมาจากความประมาทของรถยนต์คันที่เอาประกัน

การประกันภัยอุบัติเหตุ ในส่วนของ[การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจะเป็นการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดความเสียหายขึ้น โดยความคุ้มครองที่เพิ่มเติมนี้ผู้เอาประกันสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของรถยนต์คันเอาประกันและของบุคคลที่ 3 รวมทั้งสามารถซื้อความคุ้มครองสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันและรถยนต์ของบุคคลที่ 3 ในกรณีเกิดการบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล สูญเสียอวัยวะ กลายเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตด้วย

[rabbitads slug=glossary-cars]

สำหรับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีอยู่ตามกรมธรรม์หลักอยู่แล้วก็จะมีในเรื่องความคุ้มครองต่อร่างกายและชีวิตของบุคคลที่ 3 ที่ผู้เอาประกันทำเพิ่มเติมจากการประกันภัยภาคบังคับ ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของบุคคลที่ 3 ตามวงเงินที่เอาประกันและความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของรถยนต์คันที่เอาประกันด้วย

อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันสามารถซื้อการประกันภัยอุบัติเหตุที่เป็นความคุ้มครองต่อตัวผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในรถยนต์คันเอาประกันเพิ่มได้ เราเรียกการทำประกันแบบนี้ว่าการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยรายการทำประกันนี้จะอยู่ในส่วนของเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ที่บริษัทประกันจะต้องจัดทำเพิ่มขึ้นมา อยู่ในหมวด ร.ย.01 ชื่อการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องมีการตกลงในเรื่องของจำนวนคนและระบุลงไปในตารางความคุ้มครองด้วย ซึ่งผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนอกจากจะอยู่ภายในรถยนต์ขณะเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังรวมถึงกรณีที่กำลังขึ้นหรือลงจากรถยนต์ด้วย วงเงินคุ้มครองในกรณีต่าง ๆ เช่น เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา ทุพพลภาพถาวรหรือทุพพลภาพชั่วคราว จะมีการระบุรายละเอียดในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆ และค่าสินไหมทดแทนในกรณีต่างๆ ด้วย

งานนี้ใครที่สนใจอยากทำประกันภัยรถยนต์ละก็ สามารถซื้อประกันรถผ่าน rabbit financeได้เลยค่ะ ทางเรามีบริการเปรียบเทียบราคาประกันรถ เพื่อที่คุณได้ประกันรถยนต์ที่ถูกที่สุด ที่ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุดนั่นเอง