ประกันภัยไม่เต็มปี คืออะไร


ประกันภัยรถยนต์แบบไม่เต็มปีคืออะไร เป็นยังไง ทำได้อย่างไร