การจราจรในกรุงเทพมหานคร


ประเทศไทยครองอันดับ1 ประเทศที่รถติดอันดับหนึ่งในโลก โดยเฉพาะกรุงเทพมาหนคร

[ประเทศไทยติดอันดับที่1 ของประเทศที่รถติดมากที่สุดในโลก] จาก บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการจราจร INRIX เผยรายงานการประเมินสภาพจราจรทั่วโลก ประจำปี 2016 หรือ Global Traffic Scorecard Report พร้อมกับสถิติว่า "คนไทยในแต่ละเมืองทั่วประเทศเสียเวลาเฉลี่ยราว 61 ชั่วโมงต่อปีไปกับรถติดบนถนน" โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครที่มักต้องพบเจอกับปัญหารถติดกันแทบจะทุกวัน

การจราจรในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงและจุดศูนย์กลางของเศรษฐกิจในประเทศไทย ผู้คนจึงเดินทางเข้ามาทำงานหาเงินที่กรุงเทพกันเป็นจำนวนมาก ทำให้กรุงเทพมีปริมาณคนแออัดและกระจุกตัว จนส่งผลให้การจราจรหนาแน่นไปด้วยเพราะคนหันมาใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะในการเดินทาง

สิ่งที่คนกรุงเทพมักจะต้องตื่นมาเผชิญในยามเช้า คือ การจราจรที่หนาแน่นและติดขัด ที่ไม่ว่าจะหนีไปถนนเส้นไหนก็จะต้องเจอกับสถานการณ์เดียวกัน หลายๆคนจึงเลือกที่จะตื่นเช้าไปทำงานดีกว่าตื่นมาในช่วงเวลาเร่งด่วน เพราะแม้แต่ทางด่วนก็ยังติด

โดยบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัดมากที่สุด น่าจะเป็นจุดที่เป็นรอยต่อ ระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากในช่วงหลังนี้คนมักจะไปหาบ้านในเขตปริมณฑลกันมากขึ้น เราจะสังเกตได้ว่า ในตอนเช้าๆ บริเวณขาเข้าที่มาจากทาง บางนา พระราม2 หรือ รังสิต เป็นจุดที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุดแม้ว่าจะเป็นทางด่วนก็ตาม

ปัญหาการจราจร

สำหรับปัญหาการจราจรติดขัดในกรุงเทพมหานคร อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย โดยสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้

1.ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เป็นระเบียบและการขยายตัวของชุมชน

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ที่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองและมีการขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนประชากรที่แออัดและการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอย่างไม่เป็นระเบียบ จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพการจราจรบนท้องถนน

2.ปัญหาของระบบโครงข่ายถนน

ส่วนหนึ่งที่ทำให้กรุงเทพมหานครรถติดจนกลายเป็นเรื่องปกติ ก็คือการวางโครงข่ายของถนนที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการสัญจรในเวลาเร่งด่วน

3.ปัญหาการขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสม

ถึงแม้เราจะมี ระบบขนส่งสาธารณะ ให้เลือกใช้บริการอย่างหลากหลาย แต่เราก็ยังสามารถพบเห็นปัญหาต่างๆ ได้อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเรื่องของจำนวนเที่ยวรถ เส้นทางเดินรถ รวมถึงความพร้อมและศักยภาพของระบบขนส่งที่ยังทำได้เต็มที่

4.ความรู้ ความเข้าใจและระเบียบวินัยในการใช้ถนน

ความเคารพกฎระเบียบและความมีวินัยจราจร เป็นพื้นฐานของการใช้รถใช้ถนนที่ดี แต่ก็อย่างที่รู้กันว่าคนไทยบางส่วน ยังคงมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม ชอบฝ่าไฟแดง ชอบแสดงความเห็นแก่ตัว จนนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนอยู่เสมอ

5.ปัญหาองค์กรบริหาร

องค์กรบริหารจัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจราจร เป็นผู้ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยตรงต่อปัญหาการจราจรในกรุงเทพ เพราะถึงแม้จะรับรู้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้เสียที

นอกเหนือจากปัจจัยที่กล่าวมา อุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เกิดขึ้นให้เห็นอยู่บ่อยๆ ในกรุงเทพฯ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้รถติดได้ด้วยเช่นกัน

ในส่วนของวิธีการแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ก็ยังไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้อย่างถาวร ไม่ว่าจะลองด้วยวิธีไหนก็ตาม แต่เราสามารถลดการติดขัดของจราจรได้ ด้วยการ ขับขี่อย่างมีวินัย และ เคารพกฎหมายจราจร เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยลดปัญหาการจราจร รวมไปถึง อันตรายบนท้องถนน ไปได้ไม่มากก็น้อยแล้วล่ะ