ประโยชน์ของประกันรถยนต์


ประโยชน์หลักๆจากการทำประกันภัยรถยนต์ทั้งตาม พ.ร.บ. และแบบสมัครใจ

หลายคนอาจคิดว่าการซื้อประกันภัยรถยนต์เป็นภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่จริงๆ แล้วหากคิดกันให้ดี การทำประกันภัยรถยนต์ เป็นการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น มีพนักงานจากบริษัทประกันภัยพร้อมที่จะบริการให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบที่เกิดเหตุ ทำให้เราได้รับความอุ่นใจ ยังช่วยให้ความคุ้มครอง และรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ตามประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเลือกทำ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของประกันรถยนต์มีมากมาย นอกจากนี้ หากเราเลือกทำประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมจะทำให้ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ได้ประเภทของประกันภัยที่ดี ครอบคลุมและตรงกับความต้องการมากที่สุดและสามารถช่วยให้ผู้เอาประกันภัยประหยัดเงินได้ด้วย

ประโยชน์ของประกันภัยรถยนต์ยังมีอีกมากมาย เช่น ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นต้น

ประโยชน์ของประกันรถยนต์ที่มีต่อผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี

หากเกิดเหตุฉุกเฉินบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งทางร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของประกันภัยที่ผู้เอาประกันเลือกทำ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเสียเวลาหรือโต้เถียงกันในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พนักงานของบริษัทประกันภัยจะช่วยตรวจสอบและบรรเทาความเสียหายให้ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจและการงานของทั้งสองฝ่ายไม่ต้องหยุดชะงักด้วย

[rabbitads slug=glossary-cars]

ประโยชน์ของประกันรถยนต์ที่มีต่อเศรษฐกิจ

การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งทำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อตัวบุคคลและต่อตัวรถ ทำให้ผู้เอาประกันภัย คู่กรณีต้องเสียเวลาและไม่ได้ทำงาน ดังนั้น การที่มีบริษัทประกันภัยรถยนต์เข้ามาช่วย ทำให้ทั้งผู้เอาประกันภัยและคู่กรณีไม่ต้องเสียเวลา สามารถดำเนินธุรกิจและทำงานได้ตามปกติ ไม่เกิดความเสียหายต่อการทำงานด้วย นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยที่มีอยู่ มากมายหลายแห่งมีการจ้างพนักงานทั้งที่อยู่ในสำนักงาน และพนักงานเคลมรถ ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงาน คนมีงานทำมากขึ้นและมีมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของประกันรถยนต์ต่อสังคมและประเทศชาติ

เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ เนื่องจากเงินที่บริษัทประกันภัยได้รับจากผู้เอาประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยจะนำไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกออกผล การลงทุนบางประเภท เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือการลงทุนกับโครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาล รัฐบาลจะนำเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ดังนั้น ทุกคนที่อยู่ในสังคมและประเทศชาติจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ของรัฐบาลด้วย ทำให้ประเทศเกิดความมั่งคง มีเสถียรภาพ มีการลงทุนการค้าและอุตสาหกรรมจากต่างชาติ คนในประเทศมีงานทำและเศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าขึ้น

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมองในภาพของครอบครัว สังคมหรือภาพรวมขนาดใหญ่ระดับประเทศ การทำประกันภัยรถยนต์ให้ประโยชน์แก่ทุกคนอย่างมากมาย ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะเลือกประเภทของประกันภัยรถยนต์ ควรศึกษาประเภทของประกันภัยและเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยของบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งก่อน เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยมากที่สุด