ขั้นตอนการตรวจสภาพรถเบื้องต้น


การตรวจสภาพรถยนต์เป็นสิ่งจำเป็น หากรถยนต์มีสภาพไม่พร้อมใช้งานจะส่งผลเสียให้กับผู้ขับขี่