ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง


ประเภทประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภทประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยกฎหมายได้บังคับให้รถทุกคันทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

โดยในกรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและในกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพ

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีรับรักษาพยาบาลให้ผู้ประสบภัยจากรถ ประเภทประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้ เรารู้จักกันทั่วไปว่า ประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับนี้จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

[rabbitads slug=banner1]

ผู้ที่มีหน้าที่ทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ คือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถกระบะ รถตู้ รวมถึงรถรับจ้าง รถให้เช่า และรถส่วนบุคคลด้วย โดยมีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็นอัตราเดียว แต่แตกต่างกันตามประเภทของรถและขนาดของรถ

ส่วนผู้ที่มีหน้าที่รับทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ คือ บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ประกันภัยรถยนต์ หากฝ่าฝืนไม่รับทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะมีระวางโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 250,000 บาท

ประเภทประกันภัยรถยนต์ประเภทที่สอง คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถทำได้ตามความสมัครใจ และมีให้เลือกหลายแบบ คุ้มครองครอบคลุมรวมถึงตัวรถด้วย ซึ่งประกันคุ้มครองภาคบังคับไม่ได้คุ้มครองตัวรถ เนื่องจากมีความคุ้มครองและสิทธิพิเศษมากกว่าประกันภาคบังคับ จึงมีอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าด้วย

[rabbitads slug=banner2]

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัย อายุของรถ วงเงินประกัน ความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัย

เป็นประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุด รับเฉพาะรถยนต์และรถกระบะส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องเป็นรถที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี บริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบชีวิต และทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย และคู่กรณี รวมถึงไฟไหม้ ภัยธรรมชาติและรถหายด้วย ราคาค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 13,000 – 36,000 บาท ราคาขึ้นอยู่กับอายุของรถและขนาดของเครื่องยนต์

เป็นประกันภัยที่คุ้มครองและรับผิดชอบทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงไฟไหม้ ภัยธรรมชาติและรถหายด้วย ราคาค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 6,000 – 10,000 บาท

ประกันภัยประเภทนี้บริษัทประกันภัยรับทำทั้งรถส่วนบุคคลและรถให้เช่า โดยคุ้มครองและรับผิดชอบตัวรถและทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัยและคู่กรณีด้วย ราคาค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 900 – 6,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ และประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบเหมือนประกันชั้น 2 และ ชั้น 3 แต่ให้ความคุ้มครองตัวรถและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยด้วย และยังสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มได้ เช่น ความคุ้มครองจากไฟไหม้ ภัยธรรมชาติหรือรถหาย ราคาค่าเบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 5,000 – 20,000 บาท ถือว่าเป็นประกันภัยรถยนต์ที่ค่าเบี้ยค่อนข้างถูกและให้ความคุ้มครองได้ดีเลยทีเดียว

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีให้ผู้เอาประกันเลือกได้หลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในเรื่องของความคุ้มครอง วงเงินประกัน ค่าเบี้ยประกันภัยและอายุการใช้งานของรถของผู้เอาประกันภัย