ประกันภัยรถยนต์ ประกันชั้น 2+ กับประกันชั้น 2 แตกต่างกันอย่างไร


เบี้ยประกันของประกันภัยรถยนต์2+ ต่างกับประกันชั้น2 แค่นิดเดียว แต่ความคุ้มครองที่ประกันภัยรถยนต์2+ มีให้เทียบเท่าประกันชั้น1