ประกันภัยรถยนต์ ประกันชั้น 2+ กับประกันชั้น 2 แตกต่างกันอย่างไร


เบี้ยประกันของประกันภัยรถยนต์2+ ต่างกับประกันชั้น2 แค่นิดเดียว แต่ความคุ้มครองที่ประกันภัยรถยนต์2+ มีให้เทียบเท่าประกันชั้น1

หลายคนค่อนข้างมีความสงสัยในประกันแต่ละประเภทพอสมควร ว่าประกันธรรมดากับประกันที่พลัสตามหลังมีความแตกต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างข้อเปรียบเทียบระหว่าง ประกันชั้น 2+ กับ ประกันรถยนต์ชั้น 2 แบบง่าย ๆ ที่สามารถช่วยให้ความเข้าใจของข้อแตกต่างระหว่างประกันที่มีและไม่มีพลัส เพื่อช่วยให้ผู้เลือกซื้อประกันสามารถเข้าใจถึงความความคุ้มครองและข้อแตกต่างที่ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังนี้

ประกันชั้น 2+ เป็นประกันตัวเลือกที่เพิ่มสิทธิ์การคุ้มครองผู้เอาประกันเข้าไปด้วย ต่างจาก ประกันชั้น 2ที่คุ้มครองแค่ทรัพย์สิน ร่างกายและชีวิตของบุคคลภายนอกเท่านั้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาไม่ว่าผู้เอาประกันจะผิดหรือถูกประกันแบบมีพลัสจะคุ้มครองผู้เอาประกันทั้งหมด แต่ต้องในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น หากเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยตนเองหรือไม่มีคู่กรณีจะไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น

นอกเสียจากว่าในกรณีรถหายหรือไฟไหม้เท่านั้นจึงจะได้รับความคุ้มครอง ความคุ้มครองก็ขึ้นอยู่กับความเสียหายของรถยนต์เป็นหลัก หากเสียหายแบบสามารถซ่อมแซมได้ก็จะได้รับความคุ้มครองในรูปแบบการซ่อมรถให้กลับมาปกติเหมือนเดิม

แต่หากรถยนต์เกิดความเสียหายแบบสิ้นเชิงก็จะได้รับเงินชดเชยตามเบี้ยประกันและข้อตกลงของบริษัทประกันแต่ละที่เท่านั้น ซึ่งทั้งประกันชั้น 2+ และประกันชั้น 2 ให้ความคุ้มครองในส่วนนี้เหมือนกันแต่ต้องไม่เกินทุนประกัน

[rabbitads slug=glossary-cars]

ประกันชั้น 2+ จะมีการเรียกเก็บ ค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องการซ่อมแซมรถยนต์ของตนเองด้วยและผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดในการเกิดอุบัติเหตุ

ในบาง บริษัทประกันภัย จะไม่มีการเรียกเก็บเพราะว่าได้รวมค่าส่วนแรกเอาไว้ในเบี้ยประกันไปแล้ว แต่ ประกันชั้น 2 จะไม่มีการเรียกเก็บค่าส่วนแรกแม้ว่าผู้อาประกันจะเป็นผู้ผิดในการเกิดอุบัติเหตุก็ตาม เพราะว่าประกันตัวนี้ไม่ได้มีการคุ้มครองค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้แก่ผู้เอาประกันนั้นเอง

ประกันชั้น 2 ทั้งแบบพลัสและไม่มีพลัสนั้นจะมีการคุ้มครองผู้เอาประกันในส่วนของการประกันตัว หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องไปจนถึงการถูกดำเนินคดี ให้ความคุ้มครองต่อชีวิตของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตามเงื่อนไขที่แจ้งเอาไว้ในสัญญาของประกันเหมือนกัน ในส่วนของเบี้ยประกันของประกันชั้น 2 ทั้งแบบมีพลัสและมีไม่พลัสนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

แม้ว่า ประกันชั้น 2+ จะไม่สามารถคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันและบุคคลภายนอกได้เทียบเท่ากับประกันชั้น 1 แต่ประกันประเภทนี้ก็ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันได้อย่างเหมาะสมกับเบี้ยประกันพอสมควร จึงเป็นประกันทางเลือกที่ดีและเหมาะสมกับผู้ขับขี่ส่วนมากได้

อีกทั้งเบี้ยประกันชั้น 2 แบบมีพลัสนี้มีข้อแตกต่างจากประกันชั้น 2 เพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ในความคุ้มครองนั้นถือว่าคุ้มค่ามากกว่ากัน ดังนั้น ลองเพิ่มเบี้ยประกันขึ้นมาเล็กน้อยแต่ได้รับความคุ้มครองที่มากกว่าจะเป็นผลดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน

หากคุณสนใจอยากทำประกันรถยนต์ ทาง rabbit finance ก็มีประกันรถยนต์ให้คุณได้เลือกทำตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ประเภทไหนก็ตาม