สาระสำคัญของ ความคุ้มครองของประกันรถชั้้น 3 พลัส


ความคุ้มครองที่ผู้ใช้ประกันภัยรถยนต์ ชัั้น3 พลัส ต้องรู้

ผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบันเวลาที่ต้องเลือกทำประกันให้แก่รถยนต์ของตนเองนั้น ต่างต้องใช้เวลาในการเลือกและตัดสินใจอยู่พอสมควร เพราะปัจจุบันประกันนั้นมีอยู่หลายชั้นให้เลือกซื้อหามาคุ้มครองรถยนต์ อีกทั้งยังมีประกันทางเลือกที่เหมาะสำหรับความเสี่ยงต่อผู้ขับขี่หรือรถยนต์ที่ต่างกันออกไป แต่ในส่วนของประกันรถชั้้น 3 พลัสเป็นประกันที่เป็นทางเลือกสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าที่จะทำการซื้อประกันชั้น 1 ได้ หรือในกรณีที่มีสภาพคล่องทางการเงินในระดับนี้เท่านั้น

ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันรถชั้้น 3 พลัสนั้นจะค่อนข้างเหมือนกับความคุ้มครองใน ประกันชั้น 3 ธรรมดา หากในกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียเงินค่าส่วนแรกเป็นเงิน 2,000 บาท ทุกครั้งที่เกิดประกันและเป็นฝายผิด เงินประกันที่เสียไปในแต่ละปีจึงเป็นเพียงเงินประกันเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การคุ้มครองของประกันชั้นนี้จะคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

ในส่วนการคุ้มครองต่อผู้เอาประกันนั้นจะค่อนข้างมีการจำกัดเอาไว้ หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นกับยานพาหนะทางบก เช่น ขับรถยนต์ชนเสาไฟ ขับรถยนต์ชนฟุตบาท ถอยรถยนต์ชนรั่วหรือประตู ถูกปากระจกหรือถูกเศษหินกระเด็นใส่กระจก รถยนต์สูญหาย รถยนต์ไฟไหม้และอื่น ๆ เป็นต้น ประกันรถชั้้น 3 พลัสจะไม่จ่ายและไม่คุ้มครองส่วนเหล่านี้ทั้งหมด ผู้ขับขี่จะต้องซ่อมและบำรุงรถยนต์ของตนเองเท่านั้น ประกันชั้นนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์น้อยและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้น้อย รวมถึงผู้ที่มีความสามารถในการจ่ายประกันที่น้อยนั้นเอง

[rabbitads slug=glossary-cars]

ในบางบริษัทประกันภัยรถยนต์อาจจะไม่มีการเรียกเก็บค่าส่วนแรกจากผู้ขับขี่เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด เพราะว่า ค่าส่วนแรก นี้อาจจะรวมไปกับเบี้ยประกันที่เสียไปในแต่ละปีแล้ว ดังนั้น ในการทำประกันทุกครั้งควรอ่านข้อตกลงและสัญญาให้เรียบร้อยก่อน หรือหากยังไม่แน่ใจในความคุ้มค่าของการเอาประกันก็ควรทำการเปรียบเทียบประกันแต่ละตัวให้ดีก่อนที่จะเลือกต่อหรือทำประกันทุกครั้ง พฤติกรรมในการขับขี่และความเสี่ยงของอุบัติเหตุของแต่ละบุคคลนั้นค่อนข้างต่างกัน จึงควรเลือกทำประกันรถยนต์ที่เหมาะสำหรับความเสี่ยงและพฤติกรรมในการขับขี่ของแต่ละบุคคลเท่านั้น

แม้ว่าประกันรถชั้้น 3 พลัสจะมีเบี้ยประกันที่ถูกก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเหมาะสมสำหรับผู้ขับขี่ทุกคน ดังนั้น ก่อนเลือกทำประกันทุกครั้งก็ควรเลือกที่เหมาะสมกับการขับขี่ของตนเองเป็นหลัก ไม่ใช่เลือกจากเบี้ยประกันเพราะยิ่งเบี้ยถูกความคุ้มครองก็จะน้อยลงตามกันนั้นเอง แต่ก็ใช่ว่าประกันชั้นนี้จะไม่ดีสำหรับผู้ขับขี่แต่เพียงแค่ว่ามันมีข้อจำกัดความของมันอยู่ในตัวและเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ในบางกลุ่มเท่านั้น

หากคุณมีปัญหาในการเลือกประกันรถยนต์ละก็ สามารถเข้ามาใช้บริการเปรียบเทียบประกันรถยนต์ ได้ที่ rabbit finance เลยค่ะ ทางเรายินดีให้บริการคุณทุกเมื่อ