ความสำคัญของ ทะเบียนรถยนต์


แน่นอนว่า เมื่อเราได้ซื้อรถคันหนึ่งมาขับแล้ว สิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลย ก็คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์ แล้วทำไมมันต้องมีด้วยละ เพื่ออะไร