เมื่อรถยนต์ประสบมหันตภัยประกันจะคุ้มครองหรือไม่


การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดภัยธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์

มหันตภัย เป็นสิ่งที่สามารถเกิดและสร้างความเสียหายให้กับรถได้ ไม่ใช่แค่การเฉี่ยวชนรูปแบบต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพวกมหันตภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แม้แต่พายุ ก็ถูกรวมไว้ในกลุ่มมหันตภัยด้วย พวกมหันตภัยเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์ได้มากกว่าการเฉี่ยวชนทั่ว ๆ ไปเสียอีก อย่างไฟไหม้ อันนี้คงไม่ต้องพูดถึง ถ้าหากรถถูกไฟไหม้ทั้งคัน อาจต้องซื้อรถคันใหม่เลยทีเดียว เพราะการซ่อมแซมเป็นเรื่องยากมากหรือในส่วนของน้ำท่วม อันนี้แม้จะไม่ปรากฏความเสียหายภายนอกเหมือนกับพวกการเฉี่ยวชน แต่ถ้ารถจมน้ำ น้ำจะเข้าไปในเครื่องยนต์ ตัวกรองอากาศและทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเครื่องยนต์ ในบางกรณีที่รถจมน้ำลงไปมากถึงกับต้องยกเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่กันเลยทีเดียว เพราะเครื่องยนต์เก่าซ่อมไม่ได้

เมื่อเกิดมหันตภัยขึ้นประกันรถยนต์จะให้การคุ้มครองไหม

ทีนี้ หลายคนคงจะเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าในเมื่อเวลา รถประสบกับมหันตภัยเหล่านี้ แล้วเกิดความเสียหายมาก แต่ถ้าเกิด เราทำประกันรถยนต์เพื่อคุ้มครองรถไว้ก่อน เวลาประสบเหตุเหล่านี้ขึ้นมา ประกันจะคุ้มครองไหม ในส่วนนี้ เราต้องแยกประเภทของประกันภัยรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้ก่อน ซึ่งประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประกันรถยนต์ตาม พ.ร.บ. และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ที่แบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ ประกันภัยชั้น 1, ประกันภัยชั้น 2 และ ประกันภัยชั้น 3 แต่ในท้องตลาดมีแบบพิเศษที่เสริมออกมาเรียกว่า ประกันภัยชั้น 2 พลัส, ประกันภัยชั้น 3 พลัส ที่จะให้การคุ้มครองลดหลั่นกันลงมา

[rabbitads slug=glossary-cars]

ส่วน เรื่องการคุ้มครองรถจากมหันตภัยประกันภัยแทบทุกบริษัทจะให้ความคุ้มครองอยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ใช้รถจะต้องถือกรมธรรม์ประเภทที่ 1, ประเภท 2 พลัสเท่านั้นที่จะให้การคุ้มครองในเรื่องมหันตภัยแบบน้ำท่วม หรือไฟไหม้

อย่างชั้น 3 หรือ 3 พลัส จะคุ้มครองเฉพาะเรื่องของการเฉี่ยวชนเท่านั้น ไม่คุ้มครองรถจากมหันตภัยต่าง ๆ เพราะฉะนั้น อย่าคิดว่า ประกันอะไรก็ได้ คุ้มครองได้เหมือนกัน เพราะถ้าจะเอามาคุ้มภัยจากมหันตภัยต่าง ๆ อาจจะต้องเลือกกรมธรรม์ที่เหนือกว่าประเภทที่ 3

สุดท้ายขอสรุปสั้นๆ ว่า ถ้าหากต้องการกรมธรรม์ที่ให้การคุ้มครองเรื่องมหันตภัยแล้วอย่างเช่น น้ำท่วม หรือ ไฟไหม้นั้นจะต้องเลือกเฉพาะ ประกันชั้น 1 หรือ ประกันชั้น 2 พลัส เพียงเท่านั้น อย่างไรก็ตามในบางบริษัทอาจมีการกำหนดกรมธรรม์แยกเป็น 2 ตัว ตัวหนึ่งคุ้มครองรถเฉพาะไฟไหม้ อีกตัวหนึ่งคุ้มครองเฉพาะพายุและน้ำท่วม และเบี้ยประกันของทั้ง 2 ตัวนี้ ก็จะมีความแตกต่างกันด้วย ดังนั้น ก่อนทำการเลือกซื้อควรศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดก่อนทุกครั้ง เพื่อที่จะได้เลือกประกันมาคุ้มครองรถอย่างถูกต้องไม่ต้องช้ำใจภายหลัง