ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว


ความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว คือ ความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหว ซึ่งต่างจากความเสียหายเพราะไฟจากแผ่นดินไหว