ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทก


ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทก คือ ความเสียหายที่เกิดจากการที่วัตถุสองชนิดมากระทบกันอย่างแรงจนทำให้เกิดเป็นความเสียหายขึ้น

ความเสียหายที่เกิดจากการกระแทก คือ ความเสียหายที่เกิดจากการที่วัตถุสองชนิดมากระทบกันอย่างแรงจนทำให้เกิดเป็นความเสียหายขึ้น