เอกสารแนบท้าย


เอกสารแนบท้าย หมายถึง รูปแบบของการคุ้มครองเพิ่มเติมที่ทางบริษัทหรือผู้รับประกันภัยจะนำเสนอให้กับผู้เอากรมธรรม์ทั้งหลาย