ความสำคัญ ของ ค่าเสียหายส่วนแรก


ค่าเสียหายส่วนแรก คือ ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เช่น ในการประกันภัยรถยนต์มีการกำหนดความเสียหายที่ 1000 บาท/ครั้ง

ค่าเสียหายส่วนแรกสำคัญขนาดไหนกับ ประกันรถ

ค่าเสียหายส่วนแรกคือจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยตกลงกับ บริษัทประกันภัยรถยนต์ ว่าจะรับผิดชอบเองโดยระบุไว้เป็นข้อตกลงในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ Excess และแบบ Deductible

  • ค่าเสียหายส่วนแรกแบบ Excess เป็นค่าเสียหายสำหรับในกรณีที่ไม่ได้เกิดการชนหรือคว่ำ หรือชนแต่ไม่มีคู่กรณี หรือผู้เอาประกันไม่ได้เป็นผู้ขับชนเองทำให้ไม่สามารถระบุค่าความเสียหายชัดเจนพอที่ บริษัทประกันภัยรถยนต์ จะไปเก็บจากผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้

    ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อความเสียหายของรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ในกรณีนี้ เช่นการถูกกลั่นแกล้ง หินกระเด็นใส่ โดนกิ่งไม้ ลวดหนาม รถครูดกับทางเท้า ของหล่นใส่ สีปลิวโดนรถ เหยียบตะปูหรือของมีคม ทำให้ยางฉีก ไถลตกข้างทางชนกับยานพาหนะอื่นแต่หาคู่กรณีไม่ได้

สำหรับค่าเสียหายแบบแรกนี้หากผู้เอาประกันไม่ต้องการจ่าย ผู้เอาประกันต้องแจ้งข้อมูลการชนและให้รายละเอียดกับประกันภัยรถยนต์

เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถไปค้นหาสาเหตุจนพบผู้ต้องรับผิดชอบได้ เช่น ถ้าชนกับยานพาหนะอื่นต้องสามารถแจ้งรายละเอียดของคู่กรณีได้ ชนกับสิ่งที่ยึดติดกับพื้นดิน เช่น เสา ประตู กำแพง ป้ายจราจร ฯลฯ ชนต้นไม้ยืนต้น ขอบถนน ราวสะพาน ชนหน้าผา ชนคนหรือสัตว์ และรถคว่ำ

[rabbitads slug=glossary-cars]

  • ค่าเสียหายส่วนแรกแบบ Deductible เป็นค่าเสียหายส่วนแรกแบบสมัครใจมีการตกลงกันระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยรถยนต์ว่าผู้เอาประกันภัยจะจ่ายตามที่ตกลงในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดหรือในกรณีที่ไม่มีคู่กรณี
  • และบริษัทประกันภัยรถยนต์จะลดค่าเบี้ยประกันภัยรายปีให้กับผู้เอาประกันภัยในจำนวนเท่ากับค่าเสียหายส่วนแรกดังนั้น**เบี้ยประกันรายปีที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายจะลดลง**

ตัวอย่างเช่น หากผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรายปีเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และได้มีการตกลงโดยกำหนดค่าเสียหายส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ไว้ใน กรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะเสียค่าเบี้ยประกันเพียงแค่ 17,000 บาทเท่านั้น แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น

และผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ค่าความเสียหายเป็นเงินทั้งหมด 12,000 บาท ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบจ่าย 3,000 บาท และบริษัทประกันภัยรับผิดชอบจ่ายเพียง 9,000 บาท หากค่าความเสียหายไม่เกิน 3,000 บาท ผู้เอาประกันภัยสามารถจ่ายตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น

ดังนั้น การทำประกันภัยรถยนต์ จึงมีความสำคัญกับผู้ขับขี่บนท้องถนนมาก นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้เอาประกันภัยในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้ว ยังทำให้เราขับรถอย่างระมัดระวังขึ้น

ในกรณีที่เราเลือกจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเพื่อลด ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เราจะต้องขับรถอย่างไม่ประมาทและระมัดระวังมากขึ้น เพื่อไม่ให้ต้องเสียค่าเสียหาย และช่วยให้เราสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย