ทำความรู้จักกับ ประกันอัคคีภัย มีข้อดีอย่างไรบ้างที่ต้องรู้


ประกันอัคคีภัย คือ การประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้

ประกันอัคคีภัยคืออะไร การประกันอัคคีภัย คือ การประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองกับทรัพย์สินที่เอาประกันอันเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ ทรัพย์สินที่คนส่วนใหญ่ทำประกันอัคคีภัยไว้ก็จะมีทั้งบ้าน โรงงาน เฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้างนั้นด้วย

สำหรับทรัพย์สินใกล้ตัวเราที่ใช้กันทุกวันอย่างรถยนต์ก็สามารถทำการประกันอัคคีภัยได้เช่นกันค่ะ โดยหากเราเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองในเรื่องของอัคคีภัยไว้ด้วย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บริษัทประกันก็จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้นั้นด้วยค่ะ

ประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดเพลิงไหม้หรือเป็นการประกันอัคคีภัยในกับรถยนต์ของเราด้วยนั้นก็จะมี ประกันภัยชั้น 1, ประกันภัยชั้น 2 และประกันภัยชั้น 2+ ค่ะ สำหรับความคุ้มครองในกรณีเพลิงไหม้รถยนต์นี้ ก็จะให้ความคุ้มครองทั้งกรณีที่สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากตัวรถยนต์เอง, เกิดจากอุบัติเหตุชนกันแล้วเกิดไฟไหม้ รวมทั้งกรณีที่เกิดไฟไหม้ขึ้นในบ้าน อาคารที่อยู่อาศัย โรงงานหรือที่จอดรถ แล้วเพลิงไหม้นั้นลามมาสร้างความเสียหายให้กับรถยนต์คันที่เอาประกัน บริษัทประกันก็จะรับผิดชอบความเสียหายด้วย

สำหรับการประกันอัคคีภัยของรถยนต์นั้น บริษัทประกันจะประเมินความเสียหายเป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ

[rabbitads slug=glossary-cars]

แต่หากรถยนต์คันที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้ทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอัคคีภัยไว้ บริษัทประกันก็สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เพราะถือว่าประกันไม่ได้คุ้มครอง มีคำถามที่เกิดขึ้นสำหรับรถยนต์ที่นำไปติดแก๊สว่าหากเกิดเพลิงไหม้จะได้รับความคุ้มครองด้วยหรือไม่ รถยนต์ที่ติดแก๊สนี้หากทำประกันอัคคีภัยไว้แล้วเกิดเพลิงไหม้ก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน เฉพาะส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นแก๊สที่ติดตั้งเพิ่มเท่านั้นที่หากไม่ได้แจ้งบริษัทประกันก่อน บริษัทประกันก็จะไม่รับผิดชอบในส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สนี้

ในเมื่อเราไม่สามารถคาดเดาอนาคตอย่าเหตุการณ์ไฟไหม้รถของเราได้ละก็ rabbit finance ขอแนะนำให้คุณทำประกันรถยนต์เอาไว้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างไฟไหม้นั่นเอง