ทำความรู้จักกับ ประกันอัคคีภัย มีข้อดีอย่างไรบ้างที่ต้องรู้


ประกันอัคคีภัย คือ การประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองแก่ทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้