แจ้งหยุดใช้รถได้หรือไม่? rabbit finance มีคำตอบ


รู้หรือปล่าวว่าคุณสามารถลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้ด้วยการแจ้งระงับใช้รถยนต์

หลายคนคงไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะทำการแจ้งการหยุดใช้รถยนต์ของเรากับ บริษัทประกันภัยรถยนต์ไว้ ได้ด้วยนะคะ เพื่อที่ เราจะได้ขอรับเบี้ยประกันคืนจากบริษัทประกัน ในช่วงที่เราไม่ได้ใช้รถยนต์ได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่เราต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดเป็นเวลานานหลายเดือน และรถยนต์ต้องถูกจอดทิ้งไว้ เป็นต้น การหยุดใช้รถแบบนี้ถือเป็นการยกเลิกกรมธรรม์แบบพิเศษค่ะ

การแจ้งการหยุดใช้รถยนต์ที่บริษัทประกันจะ คืนค่าเบี้ยประกันให้ นั้น จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้วย โดยเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก็มีดังนี้

  • ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์ล่วงหน้าในกรณีที่ต้องการหยุดใช้รถยนต์ หากหยุดใช้รถยนต์ไปแล้วค่อยมาแจ้งทีหลังแบบนี้ไม่ได้ค่ะ

  • การแจ้งการหยุดใช้รถยนต์จะทำได้ก็ต่อเมื่อต้องหยุดใช้รถยนต์ตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปเท่านั้น หากการหยุดใช้รถยนต์นั้นน้อยกว่า 30 วัน จะไม่สามารถแจ้งหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอค่าเบี้ยประกันคืนได้

  • การแจ้งการหยุดใช้รถยนต์จะทำไม่ได้ในกรณีที่รถยนต์ของเราอยู่ในระหว่างซ่อมแซม

เมื่อทาง ประกันภัยรถยนต์ ได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าจะมีการหยุดใช้รถยนต์ บริษัทประกันภัยจะต้องเตรียม เอกสารแนบท้ายสัญญา ระบุวันที่เริ่มหยุดการใช้รถยนต์คันที่เอาประกัน โดยการหยุดใช้รถยนต์จะอยู่ในหัวข้อ ร.ย.15 ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

หากการหยุดใช้รถยนต์ของเราสิ้นสุดลง เราสามารถแจ้งบริษัทประกันเพื่อเริ่มใช้รถยนต์ของเราได้อีกครั้งค่ะ หรือจะแจ้งในคราวเดียวกันตั้งแต่ตอนแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เลยก็ได้ โดยความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็จะเดินไปตามสัญญากรมธรรม์ฉบับหลักที่เราเคยทำไว้ตั้งแต่แรก

เมื่อเรากลับมาใช้รถยนต์ตามปกติ บริษัทประกันภัยก็จะต้องจัดทำเอกสารแนบท้าย ร.ย.16 โดยระบุ วันที่เริ่มคุ้มครองใหม่และคำนวณค่าเบี้ยประกันในช่วงที่หยุด ใช้รถยนต์คืนให้กับผู้เอาประกันไป

เรื่องประกันเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากมายนะคะ บางอย่างเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลย อย่างกรณีการแจ้งการหยุดใช้รถยนต์ก็สามารถทำได้ด้วย โดยจะได้รับค่าเบี้ยประกันภัยคืน แต่เรา ต้องไม่ลืมนะคะว่าช่วงที่แจ้งการหยุดใช้รถยนต์อยู่ ประกันรถยนต์จะไม่ได้คุ้มครอง

ดังนั้น ไม่ควรนำรถยนต์ออกไปใช้ในระหว่างนั้น เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมา บริษัทประกันภัยรถยนต์จะไม่รับผิดชอบนะคะ

นี่คงเป็นเหตุผลที่บางคนจึงไม่แจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพราะ อาจจะมีคนนำรถยนต์ของเราไปใช้ก็ได้ในระหว่างที่เราไม่อยู่ แต่หากเรามั่นใจว่ารถยนต์ของเราไม่ได้ใช้แน่นอน เป็นเวลาตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ก็สามารถแจ้งหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอค่าเบี้ยประกันคืนได้ค่ะ