อะไรคือ ประกันภัยรถยนต์แบบส่วนลดกลุ่ม ?


ส่วนลดกลุ่ม คือ การทำประกันพร้อมกันหลายคัน โดยปกติต้องอาศัยอย่างน้อย 3 คัน และผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องใช้นามสกุลเดียวกันอาจเกี่ยวโยงกันเป็นพ่อ แม่ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น

ส่วนลดกลุ่ม คือ.. ?

เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อเราซื้อสินค้าหรือบริการเป็นจำนวนมากๆ เจ้าของร้านก็มักจะลดราคาให้กับเรา เพราะเขาถือว่าขายของได้จำนวนชิ้นมากขึ้น ยิ่งซื้อมากบางทีก็ยิ่งลดมากขึ้นด้วย แม้กำไรต่อชิ้นจะน้อยลง แต่การขายมากทำให้ยอดกำไรโดยรวมนั้นมากขึ้นด้วย การ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ก็เช่นเดียวกัน หากเราติดต่อเพื่อซื้อประกันภัย โดยเราเป็นแค่รถยนต์หนึ่งคันที่ทำประกัน เราก็จะได้ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ที่เป็นราคาปกติ ไม่มีส่วนลด ไม่นับรวมส่วนลดแบบอื่น ๆ เช่น ส่วนลดประวัติดีหรือโปรโมชั่น

หากเรามีรถยนต์หลายคันทำประกันภัยรถยนต์พร้อมกัน หรือไปเป็นทำกันเป็นกลุ่ม แบบนี้บริษัทประกันจะมีส่วนลดกลุ่มให้กับเรา

ปกติบริษัทประกันจะเสนอส่วนลดกลุ่มให้ในกรณีที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป ส่วนลดที่ให้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 10% ของค่าเบี้ยประกัน ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะ หากค่าเบี้ยประกันเป็นหลักหมื่นบาท เราก็จะได้รับส่วนลดเป็นเงินหลักพันบาทเลยทีเดียว

เงื่อนไขการได้รับส่วนลดกลุ่ม

แต่การจะได้รับส่วนลดกลุ่มได้นั้น บริษัทประกันก็ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยเช่นกัน โดยเงื่อนไขก็จะมีดังนี้

  • รถยนต์ที่เอาประกันจะต้องมีชื่อผู้เอาประกันเป็นคนเดียวกันหรือมีนามสกุลเดียวกัน มีความเกี่ยวโยงเป็นเครือญาติกัน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น

  • รถยนต์ทุกคันที่เอาประกันจะต้องทำประกันภัยกับบริษัทประกันเดียวกันเท่านั้น

  • รถยนต์ทุกคันที่เอาประกันจะต้องทำประกันภัยประเภทเดียวกันมีความคุ้มครองเหมือนกันเท่านั้น

  • รถยนต์ทุกคันที่เอาประกันจะต้องทำประกันภัยพร้อมกัน หากไม่พร้อมกันส่วนลดกลุ่มจะได้รับเฉพาะคันที่ 3 และคันต่อไปเท่านั้น การทำประกันภัยพร้อมกันในที่นี้หมายถึงแจ้งทำประกันพร้อมกัน แต่วันที่เริ่มคุ้มครองอาจไม่พร้อมกันก็ได้

  • รถยนต์ที่ยังติดสัญญาเช่าซื้อก็สามารถได้รับส่วนลดกลุ่มเช่นเดียวกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขคือเอาประกัน 3 คันขึ้นไปและมีชื่อของผู้เช่าซื้อเป็นบุคคลเดียวกันทุกคัน

  • บริษัทประกันส่วนใหญ่จะกำหนดให้เราต้องเลือกระหว่างส่วนลดประวัติดีหรือส่วนลดกลุ่มเท่านั้น ดังนั้น หากรถยนต์คันไหนที่ได้รับส่วนลดประวัติดีอยู่แล้ว ซึ่งจะได้ส่วนลดมากกว่า คือ ประมาณ 20% ก็จะไม่ได้รับส่วนลดกลุ่มอีก

  • บางบริษัทประกันกำหนดให้หากผู้เอาประกันเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ทำงานอยู่หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนเดียวกันจะต้องทำประกันภัยพร้อมกันตั้งแต่ 20 คันขึ้นไป

หากต้องการทำประกันแบบกลุ่มเพื่อให้ได้ส่วนลดกลุ่มนี้ ตอนที่โทรแจ้งเพื่อทำประกันก็ให้บอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเราต้องการทำประกันภัยแบบกลุ่ม การทำประกันภัยรถยนต์เป็นกลุ่ม นอกจากมีข้อดีในการได้รับส่วนลดกลุ่มมากถึง 10% แล้ว

ประกันแบบกลุ่มยังช่วยให้ลูกค้ามีอำนาจในการต่อรองในเรื่องของการเคลมกับบริษัทประกันมากขึ้นด้วย

เห็นไหมคะว่าการทำประกันรถยนต์แบบกลุ่มนอกจากคุณจะได้ความคุ้มครองแล้ว คุณยังได้ส่วนลดจากการทำประกันรถแบบกลุ่มอีก อย่ารอช้ารีบไปสมัครประกันรถยนต์แบบกลุ่มกันค่ะ