อะไรคือ ประกันภัยรถยนต์แบบส่วนลดกลุ่ม ?


ส่วนลดกลุ่ม คือ การทำประกันพร้อมกันหลายคัน โดยปกติต้องอาศัยอย่างน้อย 3 คัน และผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องใช้นามสกุลเดียวกันอาจเกี่ยวโยงกันเป็นพ่อ แม่ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น