อยากทำประกันรถยนต์ เลือกประเภทไหนดี? ที่เหมาะกับเรา


ทางเลือกทั้งหมดในการเลือกทำประกันภัยรถยนต์

ผู้ที่เพิ่งมีโอกาสเป็นเจ้าของรถยนต์เป็นครั้งแรกและต้องการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดได้ น่าจะมีคำถามที่ผุดขึ้นมาว่าประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภทกันแน่ มีอะไรบ้างและแต่ละประเภทมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้ว่า เราควรทำประกันประเภทใดถึงจะดีที่สุด

วันนี้เรามีคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภทกันค่ะ สมัยก่อนจะมีประกันภัยรถยนต์เพียงแค่ 3 ประเภทเท่านั้น คือ ประกันรถชั้น 1, ประกันรถชั้น 2 และ ประกันรถชั้น 3 แต่ประกันภัยรถยนต์ในปัจจุบันมีมากกว่านั้นค่ะ โดยแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ ประกันชั้น 1, ชั้น 2 พิเศษ, ชั้น 2 ธรรมดา, ชั้น 3 พิเศษ และ ชั้น 3 ธรรมดา

เมื่อเราได้คำตอบเรื่อง ประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภทกันแล้ว ก็มาถึงรายละเอียดของประกันภัยในแต่ละประเภทกัน ว่าหากเราเลือกทำประเภทนั้น ๆ แล้ว เราจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องอะไรบ้าง ขออธิบายแยกเป็นแต่ละประเภทตามนี้ค่ะ

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ถือเป็นการทำประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุดและมีค่าเบี้ยประกันแพงที่สุดด้วยความคุ้มครองที่ว่ามากที่สุดนี้คือคุ้มครองความเสียหายของทั้งรถยนต์ของบุคคลที่สามและรถยนต์ของเราด้วย หากเราเป็นคนผิดทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น นอกจากนั้นประกันชั้น 1 ยังให้ความคุ้มครองในเรื่องของรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้และน้ำท่วมด้วย

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 แบบพิเศษ หรือ 2 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับกรณีประกันรถยนต์ชั้น 1 ทั้งเรื่องความเสียหายต่อรถยนต์ของบุคคลที่สาม รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้และน้ำท่วม ยกเว้นความคุ้มครองรถยนต์คันที่เอาประกันนั้น มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น

[rabbitads slug=glossary-cars]

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 แบบธรรมดา เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของบุคคลที่สามเท่านั้น ในกรณีเกิดอุบัติเหตุและให้ความคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันเฉพาะกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้หรือน้ำท่วมเท่านั้น

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 แบบพิเศษ หรือ 3 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุเท่านั้นสำหรับความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของบุคคลที่สาม ส่วนรถยนต์ของผู้เอาประกันจะให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ส่วนของภัยอื่น ๆ เช่น รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้หรือน้ำท่วม ประกันรถยนต์ชั้น 3พลัส ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 แบบธรรมดา เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุดและมีค่าเบี้ยประกันถูกที่สุด เพราะให้ความคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดกับรถยนต์ของบุคคลที่สามเท่านั้น ไม่ให้ความคุ้มครองกรณีอื่นใดนอกเหนือจากนี้อีก

มือใหม่หัดขับที่เพิ่งเป็นเจ้าของรถยนต์และจะทำประกันภัยรถยนต์น่าจะรู้แล้วว่าประกันภัยรถยนต์มีกี่ประเภท มีอะไรบ้างและมีรายละเอียดกว้าง ๆ เป็นอย่างไร แต่ประกันภัยรถยนต์ของแต่ละบริษัทก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปได้อีก ดังนั้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ก็ควรสอบถามรายละเอียดจากทางบริษัทประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง