เมื่อต้องการยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำอย่างไรได้บ้าง


วิธีการยกเลิกกรมธรรม์ มีสองรูปแบบ มีเงื่อนไขที่ต่างกัน ข้อบังคับและกติกาที่ต่างกัน