ต้องการส่วนลดประวัติดีต้องทำอย่างไร


รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถรับส่วนรถจากประวัติการขับที่ดี วิธีการคิดและการรับส่วนลดจากประวัติการขับขี่ที่ดีเป็นอย่างไร

คนที่มีรถยนต์ควรต้อง ซื้อประกันภัยรถยนต์และเลือกซื้อประเภทของประกันภัยรถยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เอาประกันภัย อายุของรถยนต์ วงเงินประกัน ความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ สำหรับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด เหมาะกับรถใหม่ป้ายแดงหรือรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และมีราคาค่าเบี้ยประกันภัยสูงที่สุด ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 หากต้องการให้ค่าเบี้ยประกันภัยลดลง ต้องศึกษาและทำความรู้จักกับส่วนลดประวัติดี

ส่วนลดประวัติดีเป็นส่วนลดที่ใช้กับรถยนต์ที่ทำประกันภัยประเภท 1 เท่านั้น ให้สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย หรือถ้ามีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท เป็นการเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้เอาประกันภัย และมีรายละเอียดหรืออ้างถึงผู้กระทำผิดได้ ซึ่งมีผลให้บริษัทประกันภัยสามารถตามเก็บค่าเสียหายที่ได้จ่ายไปคืนจากผู้กระทำผิดได้

ดังนั้น หากเกิดเหตุเล็กน้อย ผู้เอาประกันภัยไม่ควรแจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้รับส่วนลดประวัติดีที่อาจคุ้มค่ากว่าการแจ้งเคลมประกันภัย

อัตราส่วนลดประวัติดี

สำหรับลำดับขั้นที่บริษัทประกันภัยจะให้ส่วนลดประวัติดีแก่ผู้เอาประกันภัย

ขั้นแรก

อยู่ที่อัตรา 20% ของค่าเบี้ยประกันภัยในปีที่มีการต่ออายุ บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทในปีแรกของการทำประกันภัย

ขั้นที่สอง

อยู่ที่อัตรา 30% ของค่าเบี้ยประกันภัยในปีที่มีการต่ออายุ บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท 2 ปี ติดต่อกันของการทำประกันภัย

ขั้นที่สาม

อยู่ที่อัตรา 40% ของค่าเบี้ยประกันภัยในปีที่มีการต่ออายุ บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท 3 ปี ติดต่อกันของการทำประกันภัย

ขั้นที่สี่

อยู่ที่อัตรา 50% ของค่าเบี้ยประกันภัยในปีที่มีการต่ออายุ บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท 4 ปี ติดต่อกัน หรือมากกว่านั้น

สำหรับการเปลี่ยนบริษัทประกันภัยรถยนต์และผู้เอาประกันภัยยังคงต้องการส่วนลดประวัติดี ผู้เอาประกันภัยต้องเตรียมหลักฐานว่าเคยได้รับส่วนลดประวัติดีจากบริษัทประกันภัยเดิม เช่น ใบเตือนต่ออายุประกันภัยหรือใบเสร็จกรมธรรม์ฉบับเดิม เพื่อยื่นให้กับบริษัทประกันภัยใหม่และบริษัทประกันภัยใหม่ อาจให้ส่วนลดเท่ากับบริษัทประกันภัยเดิมหรือไม่ก็ได้

อย่างไรก็ตาม การทำประกันภัยรถยนต์มีหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ เป็นต้น หากผู้เอาประกันภัยทำประกันภัยชั้น 1 จะมีส่วนลดหรือไม่ก็ตามหรือทำประกันภัยประเภทอื่นและไม่มีส่วนลด เราก็ควรขับรถด้วยความไม่ประมาท เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของทั้งตัวเราและบุคคลอื่นด้วย