เมื่อประกันรถยนต์หมดอายุควรต่อประกันอย่างไร


ประกันภัยรถยนต์กำลังจะหมดอายุ ควรทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้ เมื่อถึงเวลาใกล้หมดระยะเวลาประกันภัยระยนต์ บริษัทประกันที่เราทำประกันในปีปัจจุบันก็มักจะโทรมาเตือนเรื่องการต่อประกันภัยรถยนต์ก่อนที่ประกันจะหมดอายุ

หากเราตัดสินใจจะต่อประกันกับบริษัทเดิม ก็ทำได้ง่าย ๆ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่บริษัทโทรมาเตือน เราก็สอบถามถึงรายละเอียดในเรื่องของค่าเบี้ยประกันในปีหน้า รวมทั้งเรื่องของวงเงินคุ้มครองที่ปกติมักน้อยลงเมื่ออายุการใช้งานของรถเพิ่มมากขึ้น

นอกจากบริษัทที่เราทำประกันในปีนี้จะเป็นผู้โทรมาเตือนในเรื่องของการต่อประกันภัยรถยนต์ในปีหน้า เราก็มีโอกาสได้รับการติดต่อจากบริษัทประกันภัยอื่น หรือโบรกเกอร์ประกันภัยเช่นกัน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเหล่านี้จะโทรหาเราก่อนระยะเวลาหมดประกันเช่นเดียวกันและนำเสนอรูปแบบประกันที่เราต้องการ พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ ที่มีในช่วงนั้นด้วย

##การต่อประกันภัยรถยนต์ของปีต่อไป

เราไม่จำเป็นต้องต่อประกันกับบริษัทเดิมก็ได้ เราจะเลือกทำประกันกับที่เดิมหรือเปลี่ยนไปทำประกันกับบริษัทใหม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าเราพึงพอใจในการให้บริการของบริษัทเดิมหรือไม่ รวมถึงเรื่องของความคุ้มค่าของค่าเบี้ยประกันที่แต่ละบริษัทเสนอให้กับเราด้วย หากวงเงินและความคุ้มครองใกล้เคียงกัน การให้บริการของบริษัทประกันก็ดีมีคุณภาพทัดเทียมกัน

เราก็น่าจะต้องเลือกบริษัทที่เสนอค่าเบี้ยประกันที่ถูกกว่าให้กับเรา บริษัทเดิมจะต่อประกันให้เราหลังจากได้รับเงินค่าเบี้ยประกันแล้วเท่านั้น หากเรายังไม่ได้ตัดสินใจและยังไม่ได้จ่ายเงิน ก็จะยังไม่มีการต่อประกันอย่างแน่นอน แต่เรื่องการต่อประกันที่ไหนควรต้องรีบตัดสินใจก่อนที่ระยะเวลาของการประกันรถยนต์ในปีนี้จะหมดลงด้วย

หากปีที่ผ่านมาไม่มีการเกิดอุบัติเหตุโดยเราเป็นคนผิดและไม่มีการเคลมในปีที่ผ่านมา การต่อประกันภัยรถยนต์กับบริษัทเดิมจะทำให้ได้รับส่วนลดประวัติดี

เพราะถือว่าเราขับรถดี มีความเสี่ยงน้อย บริษัทประกันชอบค่ะ กรณีนี้การเลือกต่อประกันกับบริษัทเดิมก็ถือว่าคุ้มค่ากว่า คนส่วนใหญ่ที่ขับรถดีจึงมักต่อประกันกับบริษัทเดิมกันเพราะได้ส่วนลดประวัติดี

ในทางตรงกันข้าม หากเราขับรถเกิดอุบัติเหตุบ่อย มีการเคลมบ่อยในปีที่ผ่านมา บริษัทประกันจะถือว่าเรามีประวัติไม่ดี มีความเสี่ยงและทำให้มีผลกับค่าเบี้ยประกันในปีหน้า ส่วนใหญ่คนที่เคลมบ่อยจึงมักจะเลือกที่จะเปลี่ยนบริษัทประกัน เพื่อที่จะไม่ต้องโดนคิดค่าเบี้ยเพิ่มสำหรับประวัติไม่ดีในปีต่อไป

หากเป็นกรณีนี้ก่อนประกันจะหมดอายุ เราควรทำเรื่องเคลมประกันรถยนต์ จากบริษัทเดิมให้เรียบร้อยก่อนด้วย แล้วจึงค่อยทำเรื่องต่อประกันกับบริษัทใหม่ต่อไป