จำเป็นต้องทำประกันภัยสำหรับรถยนต์เช่าซื้อไหม?


ระหว่างที่เราผ่อนซื้อรถยนต์ของเรานั้น เราต้องทำประกันอะไร ยังไง?