จำเป็นต้องทำประกันภัยสำหรับรถยนต์เช่าซื้อไหม?


ระหว่างที่เราผ่อนซื้อรถยนต์ของเรานั้น เราต้องทำประกันอะไร ยังไง?

ปัจจุบันนี้เรามีเงินเพียงแค่ค่าดาวน์รถยนต์ก็สามารถออกรถใหม่ป้ายแดงมาขับขี่บนท้องถนนได้แล้วนะคะ ไม่จำเป็นต้องมีเงินเท่ากับมูลค่ารถยนต์ที่จะซื้อ ส่วนเงินที่เหลือก็สามารถผ่อนต่อกับบริษัทไฟแนนซ์ได้

ขึ้นอยู่กับว่าจะผ่อนเร็วหรือนานแค่ไหน แต่ในขณะที่เรายังผ่อนรถอยู่ เราจะยังไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ แต่ชื่อเจ้าของรถจะเป็นบริษัทไฟแนนซ์ที่เราผ่อนรถอยู่ด้วยนั่นเอง เมื่อเราผ่อนครบหมดตามสัญญาเช่าซื้อเมื่อไหร่ รถยนต์จึงจะโอนมาเป็นชื่อของเรา เมื่อนั้นเราจึงจะเป็นเจ้าของรถยนต์คันนั้นอย่างเต็มตัว

ทีนี้มาดูเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์กันบ้างค่ะ การประกันภัยสำหรับรถยนต์เช่าซื้อนั้น บริษัทไฟแนนซ์จะบังคับให้เราทำประกันภัยชั้น 1 ในปีแรก เพราะถือว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงมีความเสี่ยงในหลายเรื่อง

ทั้งเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจทำให้สภาพของรถยนต์คันที่เอาประกันไม่ใหม่เหมือนเดิม ทั้งความเสี่ยงจากกรณีรถหายหรือการเฉี่ยวชนแบบไม่มีคู่กรณีด้วย ส่วนปีต่อไปก็แล้วแต่เจ้าของรถว่าอยากทำประกันชั้น1 ต่อ อยากเปลี่ยนไปทำประกันแบบอื่นหรือจะไม่ทำประกันก็ได้ บริษัทไฟแนนซ์จะบังคับในปีแรกเท่านั้น

[rabbitads slug=glossary-cars]

สำหรับการประกันภัยสำหรับรถยนต์เช่าซื้อนั้น แม้ความเป็นเจ้าของรถยนต์ไม่ได้อยู่ที่ผู้ขับขี่แต่ผู้ขับขี่จะต้องเป็นผู้ทำประกันภัยรถยนต์หรือเป็นผู้เอาประกันภัย พูดง่าย ๆ ก็คือ ต้องเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์นั่นเอง เพราะเราเป็นคนใช้รถเราจึงต้องเป็นคนจ่ายค่าเบี้ยประกัน ส่วนผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์สำหรับการประกันภัยสำหรับรถยนต์เช่าซื้อจะต้องระบุให้บริษัทไฟแนนซ์หรือผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้รับผลประโยชน์ไป โดยในกรณีนี้เมื่อทำประกันภัยบริษัทประกันจะต้องระบุในเอกสารแนบท้ายสัญญา ร.ย. 24

การประกันภัยสำหรับรถยนต์เช่าซื้อจะไม่ได้ส่วนลดกลุ่มยกเว้นกรณีที่เป็นชื่อผู้เช่าซื้อคนเดียวกันเอาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป และเงื่อนไขทุกอย่างเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยกำหนดไว้ ก็จะสามารถทำประกันภัยกลุ่มและได้รับส่วนลดกลุ่มได้ กรณีที่ผู้เช่าซื้อตั้งแต่ 3 คันขึ้นไป ต้องการส่วนลดกลุ่ม บริษัทประกันก็จะต้องจัดทำเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ร.ย.09

สำหรับการประกันภัยสำหรับรถยนต์เช่าซื้อนั้น นอกจากบริษัทไฟแนนซ์จะบังคับให้ทำประกันภัยชั้น 1 สำหรับรถยนต์ในปีแรกแล้ว ปัจจุบันบริษัทประกันบางแห่งยังเสนอให้ผู้เช่าซื้อ สามารถเลือกทำประกันชีวิตเพิ่มไว้ด้วย เพื่อคุ้มครองกรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต บริษัทประกันชีวิตจะได้คุ้มครองผ่อนรถยนต์ต่อให้จนครบสัญญา

ก็เป็นวิจารณญาณของผู้เอาประกันว่าต้องการทำประกันชีวิตนี้เพิ่มหรือไม่ หากไม่ต้องการทำกรณีเสียชีวิตคนในครอบครัวผ่อนต่อก็ไม่มีปัญหา หรือผ่อนไม่ไหวบริษัทไฟแนนซ์ก็จะมายึดรถยนต์ไป หากทำประกันชีวิตไว้ก็สบายลูกหลานไม่ต้องมีภาระในการผ่อนและสามารถใช้รถยนต์คันนี้ต่อไปได้

แม้จะเป็นรถยนต์เช่าซื้อ แต่เราก็ควรทำประกันรถยนต์เอาไว้ด้วยเช่นกัน เหตุผลหลักเลยก็เพื่อความปลอดภัย และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ หากคุณต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดนั่นเอง