การซ่อมห้าง กับ การซ่อมอู่ มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร


การซ่อมห้างกับการซ่อมอู่มีข้อตกต่างกันอย่างไร เราจะเลือกเงื่อนไขแบบไหนดี

ประกันแบบซ่อมห้างกับซ่อมอู่ต่างกันอย่างไร

ข้อดีของประกันซ่อมห้างถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าประกันซ่อมอู่ แต่ได้อะไหล่ของแท้แน่นอนและมีการรับประกันการซ่อม มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เหมาะสมกับรถแต่ละยี่ห้อ มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับรถออกใหม่ เนื่องจากศูนย์บริการมีอะไหล่พร้อมแน่นอน ซึ่งอู่ซ่อมรถอาจไม่มีอะไหล่รถใหม่สำหรับลูกค้า

ข้อเสียของประกันซ่อมห้าง ประกันซ่อมห้างมีค่าเบี้ยประกันภัยสูงกว่าประกันซ่อมอู่มากและต้องรอคิวนาน เนื่องจากมีจำนวนศูนย์บริการรถยนต์น้อยกว่าจำนวนอู่ซ่อมรถ ศูนย์บริการมักเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมให้ทั้ง ๆ ที่ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและบางพื้นที่หรือบางจังหวัดไม่มีศูนย์บริการรถยนต์

[rabbitads slug=glossary-cars]

สำหรับประกันซ่อมห้างและประกันซ่อมอู่ มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ควรศึกษาและพิจารณาเลือกตามความชอบ และความเหมาะสมกับสภาพของรถยนต์ที่ใช้

ข้อดีของการเลือกประกันภัยแบบซ่อมอู่ อันดับแรก คือ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ถูก ผู้เอาประกันภัยสามารถเจรจาหรือต่อรองกับอู่ซ่อมรถได้ง่ายกว่าศูนย์บริการ

อู่ซ่อมรถมีให้เลือกใช้บริการมากกว่าศูนย์บริการรถยนต์ บางอู่มีฝีมือดีเทียบเท่ากับศูนย์บริการฯ นอกจากนี้ ไม่ต้องรอนาน ไม่มีคิวรอซ่อมยาวเหมือนการเลือกซ่อมในศูนย์บริการรถยนต์

ข้อเสียของประกันภัยแบบซ่อมอู่ ลูกค้าอาจโดนอะไหล่ของปลอมหรืออะไหล่เวียนได้ และอาจมีการเปลี่ยนอะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานกับรถ หากลูกค้าไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ หลังการซ่อมแล้ว หากเกิดปัญหา อู่ซ่อมรถมักปัดความรับผิดชอบ

ดังนั้น การที่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะเลือกประกันภัยรถยนต์แบบซ่อมห้างหรือประกันภัยรถยนต์แบบซ่อมอู่ ควรศึกษาและพิจารณาข้อมูลให้ดีเสียก่อน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ว่ามีศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อเดียวกับรถยนต์ที่เราใช้หรือมีอู่ซ่อมรถที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ไว้ใจได้ ตามที่เราต้องการหรือไม่

นอกจากนี้การเลือกประกันภัยรถยนต์แบบซ่อมห้างหรือซ่อมอู่ควรเลือกให้เหมาะสมกับสภาพ และอายุการใช้งานของรถยนต์ของเราด้วย