สาระน่ารู้ เกี่ยวกับการสลับยาง เพื่อการขับขี่ปลอดภัย


การสลับยางคืออะไร ทำเพื่ออะไร มีเทคนิคอย่างไร

การสลับยางรถยนต์ที่ถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานยางรถยนต์ แต่ก่อนอื่นเราต้องมีความรู้เรื่องของดอกยางของล้อรถยนต์ก่อน ลายของดอกยางที่แตกต่างกันถูกคิดค้นและพัฒนาโดยคำนึงถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ

ลายดอกยางของล้อรถยนต์แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก ลายของดอกยางจะมีลักษณะหมุนไปในทิศทางเดียว มีเครื่องหมายลูกศรบอกทิศทางการหมุนอยู่ที่แก้มยางทั้ง 2 ด้าน ดังนั้น เราสามารถเปลี่ยนที่ยางได้เพียงด้านเดียว เช่น สลับด้านหน้าซ้ายกับด้านหลังซ้ายและสลับด้านหน้าขวากับด้านหลังขวา เป็นต้น ลายของดอกยางลักษณะที่สองจะเป็นลักษณะแบบสวนทิศทางกัน ดังนั้น ดอกยางลักษณะนี้สามารถเปลี่ยนยางได้ทุกตำแหน่งของล้อรถ เหมาะสำหรับการขับที่ไม่เน้นความเร็ว

พอเราทราบถึงลักษณะของดอกยางแล้วเราจะรู้ว่าดอกยางประเภทแรกสามารถสลับตำแหน่งของยางได้เพียงด้านเดียว ส่วนประเภทที่สองสามารถสลับยางได้ทุกตำแหน่งของล้อรถ สำหรับประเภทแรกสลับง่าย เรามาดูวิธีการสลับยางของดอกยางแบบประเภทหลังกัน

การ สลับยางรถยนต์ควรทำทุกๆ 10,000 กิโลเมตร การสลับครั้งแรกควรสลับยางล้อหน้าฝั่งซ้ายสลับกับล้อหลังฝั่งซ้ายและยางล้อหน้าฝั่งขวาสลับกับยางล้อหลังฝั่งขวา

[rabbitads slug=glossary-cars]

หลังจากใช้งานไปอีก 10,000 กิโลเมตร คราวนี้ให้สลับไขว้ โดยนำยางล้อหน้าขวาไปสลับกับยางล้อหลังซ้าย ส่วนยางล้อหน้าซ้ายนำไปสลับกับยางล้อหลังขวา เมื่อใช้งานไปอีก 10,000 กิโลเมตร ให้สลับแบบครั้งแรก คือ ยางล้อหน้าซ้ายสลับกับยางล้อหลังซ้าย ยางล้อหน้าขวาสลับกับยางล้อหลังขวา เพื่อให้ยางทั้ง 4 เส้นมีการสึกหรอเท่ากัน

เมื่อใช้งานไปอีก 10,000 กิโลเมตร ตอนนี้การใช้งานครบ 40,000 กิโลเมตร ให้ใช้การสลับยาง แบบครั้งที่สอง คือ การสลับไขว้ โดยยางล้อหน้าขวาสลับกับยางล้อหลังซ้าย ยางล้อหน้าซ้ายสลับกับยางล้อหลังขวา

ทุกครั้งที่มีการสลับยางให้เช็คลูกศรบอกตำแหน่งยางว่าอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่ หากสลับแล้วผิดทิศทางต้องให้ร้านยางช่วยกลับด้านยางรถยนต์ให้ถูกด้วย นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการสลับยางต้องมีการถ่วงล้อทั้ง 4 ล้อ ตรวจเช็คสภาพผ้าเบรก ช็อกแอบซอร์เบอร์และลูกหมาก เช็คศูนย์ล้อและอัดจารบีดุมล้อและชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบช่วงล่างด้วย

การสลับยางรถยนต์ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ให้นานขึ้น ทำให้ประหยัดเงินจากการเปลี่ยนยางรถยนต์บ่อย ๆ

นอกจากนี้ เราควรทำประกันภัยรถยนต์และเลือกประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับสภาพรถและอายุการใช้งานของรถ เพื่อให้การวางแผนการเงินในครอบครัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด