เงินเล็กน้อยซื้อประกันชั้น 3 พลัสย่อมดีกว่าซื้อประกันชั้น 3 ธรรมดา


ยอมเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยเพื่อรับการคุ้มครองที่คุ้มค่ามากกว่าของ 3+ เมื่อเทียบกับ 3 ธรรมดา