เงินเล็กน้อยซื้อประกันชั้น 3 พลัสย่อมดีกว่าซื้อประกันชั้น 3 ธรรมดา


ยอมเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยเพื่อรับการคุ้มครองที่คุ้มค่ามากกว่าของ 3+ เมื่อเทียบกับ 3 ธรรมดา

ข้อดีของการเลือกซื้อประกันชั้น 3 พลัสนั้นมีข้อดีและความแตกต่างกับการซื้อประกันชั้น 3 แบบธรรมดาอยู่พอสมควร เพราะประกันชั้น 3 แบบมีพลัสนั้น คุ้มครองการซ่อมบำรุงรถยนต์ของผู้เอาประกันด้วย

แต่ก็ต้องไม่เกินยอดประกันที่ทำการตกลงเอาไว้กับบริษัทประกันภัยเท่านั้น และอาจจะมีการเรียกเก็บในส่วนแรกเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิดและรถยนต์ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน หากผู้เอาประกันไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและประกันของรถคู่กรณีมีประกันอยู่แล้วทางประกันของคู่กรณีจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมและจ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันทั้งหมด

อุบัติเหตุที่ ประกันชั้น 3 พลัสจะคุ้มครอง นั้นจะต้องเป็นอุบัติเหตุกับทางยานพาหนะทางบกเท่านั้น หากอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากสิ่งอื่น ๆ ประกันประเภทนี้จะไม่คุ้มครองใด ๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าเบี้ยประกันชั้น 3 แบบมีพลัสจะมีราคาที่สูงกว่าประกันชั้น 3 แบบธรรมดา แต่ในความคุ้มครองนั้นนับว่าคุ้มค่ามากกว่าในส่วนของราคาอย่างแน่นอน ในการคุ้มครองบุคคลภายนอกนั้นไม่ได้คุ้มครองแค่เพียงค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ของคู่กรณีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีการจ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่ต้องเสียรายได้ในช่วงที่เกิดอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ในส่วนของผู้เอาประกันชั้น 3 พลัสจะได้รับความคุ้มครองในส่วนของร่างกาย หากบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะทางบก ได้รับความคุ้มครองในส่วนของชีวิตหากเสียชีวิตในที่เกิดเหตุระหว่างยานพาหนะทางบกเท่านั้น เช่นเดียวกัน มีความคุ้มครองไปจนถึงค่าต่อสู้คดีในกรณีที่อุบัติเหตุมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีต่างๆ จ่ายค่าทนายในการสู้คดีให้แก่ผู้เอาประกันจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความประมาทแต่มันเกิดขึ้นจากความไม่ได้ตั้งใจหรือความไม่รู้จริง ๆ ในส่วนของคดีความก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ผู้เอาประกันจะต้องกังวลแต่อย่างใด

[rabbitads slug=glossary-cars]

ประกันจะทำการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้โดยสารในกรณีที่ได้รับการบาดเจ็บ และมีการชดเชยให้แก่ผู้โดยสารในกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ความคุ้มครองและเงินชดเชยนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้เอาประกันเท่านั้น

ประกันชั้น 3 แบบมีพลัสนี้ การคุ้มครองค่อนข้างจะเหมือนประกันชั้น 1 แต่อาจจะมีข้อแตกต่างที่เบี้ยประกันและความคุ้มครองในบางตัวเท่านั้น

การเลือกซื้อประกันชั้น 3 พลัส จึงให้ความคุ้มค่าและคุ้มครองได้มากกว่าการเลือกซื้อประกันชั้น 3 แบบธรรมดาอยู่พอสมควร ข้อแตกต่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดและข้อดีของการทำประกันแบบมีพลัสนั้นจะช่วยให้ผู้ขับขี่ง่ายต่อการเลือกซื้อประกันได้พอสมควร

เมื่อผู้ขับขี่ทราบถึงความคุ้มครองของประกันแต่ละประเภทแล้วการเลือกซื้อและตัดสินใจให้ประกันแต่ละประเภทมาคุ้มครองก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลานานอีกแล้ว และที่แน่นอนรถมีประกันย่อมดีกว่ารถไม่มีประกัน