ประกันภัยเบ็ดเตล็ดคืออะไร


ประกันภัยเบ็ดเตล็ด คือ ประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบอื่น นอกเหนือจาก ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันทางทะเลและขนส่ง

หลายคน ๆ อาจจะยังไม่เคยได้ยินคำว่า การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และอาจจะสงสัยว่าประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีความหมายว่าอย่างไร อันที่จริงแล้วถ้าให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเป็นประกันภัยที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในประกันอัคคีภัย, ประกันรถยนต์ รวมถึงประกันทางทะเลและขนส่ง) ซึ่งเป็นตัวประกันนอกเหนือจาก 3 ชนิดนี้ที่บริษัทประกันภัยก็มีขาย

โดยความสำคัญของประกันภัยเบ็ดเตล็ดแต่ละอย่างนั้น ก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันไป แต่ถ้าจะมองในภาพรวมก็คือเป็นการป้องกันในส่วนของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ลองมาดูประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่ถูกใช้กันบ่อยว่ามีประเภทไหนกันบ้าง

ตัวอย่างประกันภัยเบ็ดเตล็ด

1.ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

การให้ประกันภัยอุบัติเหตุในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ รวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีค่ารักษาพยาบาลด้วย ซึ่งก็สามารถขยายความคุ้มครองไปได้ในส่วนต่างๆ ตามที่บริษัทประกันภัยแต่ละแห่งระบุเอาไว้ได้

2.ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

มีลักษณะใกล้เคียงกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแต่ประกันเดินทางจะเฉพาะเจาะจงแค่ช่วงเวลาในการเดินทาง หรือว่าการเส้นทางที่ได้ระบุเอาไว้เท่านั้น

[rabbitads slug=glossary-cars]

3.ประกันภัยต่อเครื่องจักร

คือการคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ซึ่งจากอุบัติเหตุหรือว่าภัยต่างๆ อาทิ มีวัตถุที่ไม่ใช่สิ่งของที่ควรจะลงไปอยู่ในเครื่องจักร หรือมีความผิดพลาดในการใช้งานเครื่องจักรจนทำให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้

4.ประกันความเสี่ยงของผู้รับเหมาก่อสร้าง

เป็นการให้ความคุ้มครองในงานที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง จากเหตุไฟไหม้, น้ำท่วม, โจรกรรม รวมถึงอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกยกเว้นในกรมธรรม์ โดยส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นด้วย

5.ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นการให้ความคุ้มครองต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ที่เอาไว้บันทึกข้อมูลแต่ไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่าย หรือการทำงานที่เพิ่มเติมขึ้นที่เกิดจากอุบัติเหตุแต่ไม่ได้ถูกระบุยกเว้นเอาไว้

นี่เป็นตัวอย่างของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของการประกันภัยยิบๆ ย่อยๆ ออกไป แต่ก็ถือได้ว่าการประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีส่วนสำคัญอย่างมากในการดูแลรักษาทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ซื้อประกันภัยในประเภทต่างๆ

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะถูกใช้งานบ่อยเหมือนๆ กับประกันภัยประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยรถยนต์ หรือว่าประกันอัคคีภัย แต่บางคนอาจยังไม่รู้ว่าประกันภัยที่ตนเองซื้อมานั้นถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่อะไร เท่านี้ก็พอจะทราบแล้วว่าประกันภัยทุกชนิดก็จะมีหมวกหมู่ของตัวมันเองอยู่แล้ว แต่มันจะถูกจัดให้อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ประเภทของประกันภัย ผู้ที่ซื้อเอาไว้ก็เพื่อให้ได้รับความอุ่นใจเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเท่านั้นเอง

ยิ่งทุกวันนี้คนหันมาใช้รถ ใช้ถนนกันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ยิ่งเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราจำเป็นต้องทำประกันรถยนต์เอาไว้ เพื่อความปลอดภัย ของคุณนั่นเอง ฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะรีบมาซื้อประกันรถยนต์กับ rabbit finance กันเร็วค่ะ