ที่จอดรถ


มีรถยนต์ขับแต่ไม่สามารถหาที่จอดรถได้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวกรุงเทพ และมักจะจบด้วยการหาที่จอดที่ผิดกฏหมาย

พูดถึงเรื่องการดูแลรถยนต์ อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคงเป็นเรื่องที่จอดรถของคุณ นอกจากต้องตรวจสภาพ ต่อภาษี ทำ**ประกันภัยรถยนต์ดูแลเรื่องอื่นๆแล้วนั้น การหาที่จอดรถยนต์ที่เหมาะสมเองก็เป็นปัจจัยที่น่าสนใจ เพราะหากคุณไม่มีที่จอดรถที่ถูกต้องสมควรกับการดูแลสภาพรถยนต์** คุณยังต้องดูในเรื่องของกฏหมายบ้านเมืองด้วย พรบ. การจราจรทางบก มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าคุณสามารถจอดหรือหยุดรถยนต์ที่ไหนได้บ้าง

ตามกฏหมายจราจรมีระบุไว้ชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนไหนบนท้องถนนที่คุณไม่สามารถใช้เป็นที่จอดรถได้ ว่ากันตามตรงแล้ว นอกจากพื้นที่ส่วนบุคคลเช่นบ้านหรือที่ดินของคุณแล้ว คุณไม่สามารถจอดได้เลย ว่ากันตามกฏหมาย ยกตัวอย่างเช่นการอยู่บ้านจัดสรร บริเวณพื้นที่หน้าบ้านนับเป็นถนนส่วนกลางของหมู่บ้าน ไม่สามารถจอดรถยนต์ได้เลย แม้จะเป็นหน้าบ้านของคุณเองก็ตาม

[rabbitads slug=glossary-cars]

อ้างอิงจากกฏหมายจราจรมาตรา 57 "เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ ขับขี่จอดรถ (๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ

  • อากาศถ่ายเท ไม่อับและมีอุณหภูมิที่ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป

  • มีหลังคาคลุม ไม่ให้โดนแดด ฝนโดยตรง

  • มีความปลอดภัยทั้งในด้านพื้นที่และการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม

  • ขนาดเหมาะสมกับรถยนต์ที่ครอบครอง