ที่จอดรถ


มีรถยนต์ขับแต่ไม่สามารถหาที่จอดรถได้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวกรุงเทพ และมักจะจบด้วยการหาที่จอดที่ผิดกฏหมาย