ตารางกรมธรรม์ประกันภัย คืออะไร


ตารางกรมธรรม์ประกันภัย : เป็นสิ่งที่ระบุเงื่อนไขความคุ้มครองที่ผู้ถือประกันจะได้รับ หรือแจกแจงข้อมูลของความคุ้มครองต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย เปรียบเสมือนแผนผังต้นไม้ที่แจกแจงรายละเอียดให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับความคุ้มครองที่ผู้เอาประกันรถยนต์จะได้รับ ประกอบไปด้วย สัญญาประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย ส่วนลดประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องอ่านให้ละเอียดและถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าความคุ้มครองที่ต้องการ หรือความคุ้มครองที่จะได้รับเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ก่อนเซ็นยินยอมในข้อตกลง

แถมยังประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ อายุ วันเริ่มทำสัญญา อายุของสัญญา และวันครบกำหนดของสัญญา เบี้ยประกันที่ต้องชำระ ข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือประกัน ไม่ว่าจะยี่ห้อรถแบบรถ ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก สิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้คือ ลายมือชื่อของกรรมการที่บริษัทประกันมอบอำนาจให้ พร้อมกับตราประทับของบริษัทเพื่อเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ด้วย

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยไม่ต่างอะไรกับข้อผูกมัดระหว่างบริษัทประกันและผู้เอาประกัน ซึ่งเอกสารนี้ผู้เอาประกันต้องถือไว้ 1 ฉบับ และบริษัทประกันจะถือไว้อีก 1 ฉบับ เพื่อที่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาผู้เอาประกันสามารถนำใบนี้ที่มีตาราง กรมธรรม์ประกันภัย ไปติดต่อกับบริษัทประกันได้

ทั้งนี้คุณสามารถซื้อประกันรถยนต์ผ่าน rabbit finance ได้เลยค่ะ เพราะทางเรามีตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้คุณได้เปรียบเทียบ แถมเว็บไซต์ของเรามีบริการเช็คเบี้ยประกันรถยนต์ให้คุณอีกด้วย สนใจสามารถคลิกมาซื้อประกันรถยนต์กับ rabbit finance ได้เลยค่ะ [rabbitads slug=glossary-cars]