ขอบเขต อาณาเขตความคุ้มครองของประกันรถยนต์ เป็นอย่างไร


ประกันภัยรถยนต์ของคุณคุ้มครองคุณไปไกลแค่ไหน เหนือสุด หรือใต้สุด