ทำไม ต้องต่อประกันภัยรถยนต์กับนายทะเบียน สำคัญอย่างไร


ทำไมต้องต่อทะเบียนรถยนต์

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประจำหรือว่าใช้เป็นบางครั้งบางคราว สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในทุกๆ ปี นั่นก็คือ การต่อประกันภัยรถยนต์และการต่อทะเบียนรถยนต์ บางคนอาจจะเกิดความสงสัยแต่ก็ไม่สามารถหากคำตอบได้ว่าทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีการต่อทะเบียนรถยนต์ ด้วย ทั้งๆ ที่ในเล่มทะเบียนรถก็เป็นชื่อของผู้ใช้งานหรือของคนที่เรารู้จักอยู่แล้ว รถยนต์ ถือเป็นทรัพย์สินที่มีการซื้อขายและโอนต่อกันได้ มีการเคลื่อนที่โดยเครื่องยนต์และมีการเสื่อมสภาพได้ จึงจำเป็นต้องมี การต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปีเพื่อให้แน่ใจในเรื่องของสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองและเหตุผลเรื่องอื่นๆ

การต่อทะเบียนรถยนต์ก็เหมือนกับเป็นการต่ออายุให้กับรถยนต์เพื่อสามารถวิ่งบนท้องถนนได้ต่อไป ไม่ใช่เพียงแค่การเสียเงินให้กับกรมขนส่งทางบกแล้วก็นำรถออกมาขับ เพราะตรงจุดนี้ยังถือเป็นการบังคับให้ตรวจสอบสภาพการใช้งานของรถเบื้องต้นไปในตัวด้วยว่ารถยนต์ของคุณยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ และไม่สุ่มเสี่ยงที่จะไปสร้างอุบัติเหตุหรือเกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ได้

สามารถศึกษาเรื่องรถยนต์ได้จากบทความ - ภาษีรถยนต์คืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญ

นอกจากนี้ ฐานข้อมูลที่คุณได้ทำการต่อทะเบียนรถยนต์เอาไว้ก็จะถูกบันทึกไว้อยู่ตลอดทุกปีว่ารถยนต์ของคุณเป็นรถที่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการตรวจสภาพรถยนต์ ชำระภาษีและ พ.ร.บ.ประจำปีอย่างถูกต้อง และเป็นการตรวจสอบว่าไม่มีรถยนต์คันอื่นที่แอบสวมรอยใช้ทะเบียนปลอมที่เหมือนกับรถยนต์ของคุณ (คล้ายๆ กับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการสวมรอยแอบอ้างใช้สิทธิเลือกตั้ง) เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะหากเกิดเหตุอาชญากรรมโดยรถยนต์คันที่สวมทะเบียนรถยนต์ของคุณ คุณก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาถูกสอบสวนได้

การต่อทะเบียนรถยนต์เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นหลักสำคัญ เพราะทุกวันนี้คนใช้รถใช้ถนนกันมากหน้าหลายตา มันจึงจำเป็นต้องมีการระบุผู้ใช้อยู่ทุกๆ ปี นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยย้ำเตือนคุณไม่ให้คุณลืมทำการต่อ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับด้วย เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นของที่มาคู่กันและจ่ายเงินคู่กันอยู่แล้วสำหรับสองเรื่องนี้ เวลาเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบเหตุจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ

นอกจากข้อดีต่างๆ ของการต่อทะเบียนรถยนต์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีมาตรการที่ใช้บังคับสำหรับรถยนต์ที่ไม่ได้ทำการต่อทะเบียนรถยนต์ด้วย คือ หากไม่ต่อทะเบียนรถยนต์นานเกินสามปี ทะเบียนรถยนต์จะถูกระงับไป หากต้องการใช้รถยนต์จะต้องทำเรื่องกับกรมการขนส่งทางบกอีกครั้ง ดังนั้น ควรตรวจสอบว่าหากตนเองต้องใช้รถยนต์อยู่เป็นประจำและต่อเนื่อง ก็ควรจะต่อทะเบียนรถยนต์ภายในกำหนดเวลาประจำปีจะดีที่สุด

หรือใครคิดว่าการมีประกันภาคบังคับ ยังไม่เพียงพอต่อการดูแลรถยนต์ของคุณ แนะนำให้คุณทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเอาไว้ด้วย เพราะประกันภัยรถยนต์แบบสมัครใจจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่านั่นเอง