การก่อวินาศกรรม กับความคุ้มครองของประกันรถยนต์


การก่อวินาศกรรม คือ การกระทำที่มุ่งร้ายเพื่อที่จะขัดขวางการดำเนินงานทางการค้าและการบริการตามปรกติวิสัยหรือหน่วงเหนี่ยวการติดต่อสื่อ การกระทำดังกล่าวจะต้องมิใช่การกระทำของผู้เอาประกันภัย

คำว่าการก่อวินาศกรรม เชื่อว่าน่าจะเคยได้ยินกันมาทุกคนตั้งแต่เด็กๆ แต่ในความหมายที่แท้จริงของการกระทำตรงจุดนี้อาจจะยังไม่รู้ถึงความหมายที่แน่ชัดว่าคืออะไร นอกจากนี้การกระทำในลักษณะดังกล่าวเหล่านี้ผู้ที่ทำเขาทำไปเพื่ออะไร เขาจะได้อะไรจากการกระทำครั้งนี้ ลองมาดูถึงข้อสงสัยต่างๆ ที่กำลังครุ่นคิดอยู่ในสมองกันดีกว่าว่า คำตอบจากคำถามที่เกิดขึ้นเหล่านี้จริงๆ แล้วมันมีเรื่องราวเป็นอย่างไรกันบ้าง

การก่อวินาศกรรม ถ้าให้มีความหมายที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด ก็คือ การลอบทำร้าย ลอบทำให้เสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิตหรือว่าขวัญกำลังใจ ของกลุ่มที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม กลุ่มศัตรูหรือกลุ่มใดๆ ก็แล้วแต่ที่รู้สึกไม่พึงพอใจและต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มบุคคลเหล่านั้น

ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปที่การทำลายสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือนหรือสถานที่สำคัญทางราชการ เพื่อให้เกิดความวุ่นวายหรือความพังพินาศให้มากที่สุด ซึ่งจริงๆ แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดและไม่สมควรที่จะกระทำเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าผลลัพธ์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมันช่างไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยกับความคิดที่จะกระทำการเพื่อแก้แค้นหรือว่าเพื่อทำลายล้างอีกฝ่ายด้วยวิธีการลอบทำร้าย

[rabbitads slug=glossary-cars]

จะเห็นได้ว่าทั่วโลกใบนี้เกิดการก่อวินาศกรรมขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ไม่ค่อยมีความสงบภายในประเทศ หรือบางประเทศที่ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม แต่ก็พยายามมีการสร้างสถานการณ์อันไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ส่วนในเรื่องของวัตถุประสงค์ของความต้องการที่จะก่อเหตุการณ์ในลักษณะนี้ก็มีความแตกต่างกันออกไปอย่างที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้น

บางคนอาจต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องอะไรบางอย่าง บางคนต้องการทำลายล้างศัตรูให้สิ้นซาก แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือวิธีการใดก็แล้วแต่ มันถือเป็นเรื่องที่ผิดและไม่สามารถที่จะให้อภัยได้เลยจริงๆ บางคนยอมสละชีพของตัวเองด้วยการทำคาร์บอมบ์ที่ไม่สนใจด้วยว่าคนช้างหลังจะเป็นอย่างไร ซึ่งตรงส่วนนี้การซื้อประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประเภทใดของคนที่ไม่รู้เรื่องมันก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้มาก

บางคนรถยนต์เกิดความเสียหาย แต่การ ซื้อประกันภัยรถยนต์ เอาไว้มันก็ต้องมาดูข้อระบุต่างๆในกรมธรรม์อีกว่าคุ้มครองในส่วนนี้หรือไม่ นั่นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่าการก่อวินาศกรรมมีแต่เรื่องแห่งความสูญเสียและมีแต่การก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่มีเรื่องดีๆ อะไรเลยกับการกระทำในลักษณะนี้ มันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกไม่มีใครจะสามารถยอมรับมันได้และก็คงไม่มีใครยอมรับในการกระทำลักษณะนี้อย่างแน่นอน

ซึ่งอย่างที่เรารู้กัน ว่าประกันรถยนต์จะคุ้มครองรถยนต์ของคุณ รวมถึงผู้เอาประกัน บุคคลภายนอก รถยนต์ของบุคคลภายนอก ที่้เกิดจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นเห็นประโยชน์ของประกันรถยนต์แล้วใช่ไหมคะ อย่ารอช้ารีบมา[ทำประกันรถยนต์] (https://rabbitfinance.com/car-insurance)กับ rabbit finance โดยด่วนเลยค่ะ